Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Toimeentulotuen perusosiin indeksikorotus vuoden 2014 alussa

26.11.2013 7.54
Uutinen N5-63453

Toimeentulotuen perusosia korotetaan kansaneläkeindeksin kehityksen mukaisesti 1.1.2014 alkaen. Korotuksen jälkeen yksin asuville henkilöille maksettava toimeentulotuen perusosa on 480,20 euroa ja yksinhuoltajille maksettava korotettu perusosa on 528,22 euroa kuukaudessa. Myös perheenjäsenille maksettavat perusosat nousevat vastaavasti.

Toimeentulotuen perusosan määrä on sidottu kansaneläkeindeksin kehitykseen. Kansaneläkeindeksi seuraa elinkustannusindeksiä, jonka Tilastokeskus laskee keskeisten hyödykkeiden hintatietojen perusteella. Kela vahvistaa kansaneläkeindeksin pisteluvun. Vuonna 2014 pisteluku on 1630.

Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto, jolla turvataan vähintään välttämätön toimeentulo. Tuen tarkoituksena on lisätä henkilöiden ja perheiden sosiaalista turvallisuutta ja itsenäistä suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä.

Lisätietoja

ylitarkastaja Jaakko Ellisaari, p. 02951 63305
asuntoneuvos Raimo Kärkkäinen, p. 02951 63302

 

verkkouutiset