Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Karkottamispäätösten täytäntöönpanoa nopeutetaan

Sisäministeriö 28.3.2018 14.34
Tiedote 35/2018

Maasta karkottamista koskevien päätösten täytäntöönpanokelpoisuutta koskevia säännöksiä muutettaisiin siten, että tietyt yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvät karkottamista koskevat päätökset voitaisiin panna täytäntöön nykyistä nopeammin. Lakiehdotus ei koske ulkomaalaisten käännyttämistä.

Valtioneuvosto antoi 28. maaliskuuta eduskunnan käsiteltäväksi asiaa koskevan lakiesityksen.

Päätökset voitaisiin panna täytäntöön 30 päivän kuluttua tiedoksiannosta, ellei hallinto-oikeus ole kieltänyt täytäntöönpanoa. Tällä hetkellä päätöksiä ei voida panna täytäntöön ennen kuin mahdolliset valitukset on hallinto-oikeudessa käsitelty.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan myös, että lainmuutoksen kohteena olevia karkottamispäätöksiä koskevat valitukset käsiteltäisiin kiireellisinä hallinto-oikeuksissa.

Lakiehdotus ei koske ulkomaalaisten käännyttämistä. Käännyttämismenettelyä käytetään silloin, kun ulkomaalaisella ei ole ollut oleskelulupaa Suomessa. Turvapaikanhakijan maasta poistamisessa Suomea sitoo EU:n turvapaikkamenettelydirektiivi ja tuleva turvapaikkamenettelyasetus.

Hanke liittyy pääministeri Sipilän hallitusohjelmaan, jonka mukaan törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden, rikoksen uusijoiden ja yleiselle järjestykselle vaarallisten henkilöiden maasta poistamista nopeutetaan.

Lue lisää hankkeesta

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Kukka Kruger, p.0295 488 270, [email protected] (28.3.)

lainsäädäntöneuvos Tiina Sinkkanen, p. 0295 488 626, [email protected] (29.3. eteenpäin)

Tiedotteen viimeiseen kappaleeseen tarkennettu, keitä muutos koskee (28.3. klo 15).