Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Muutoksia poliisihallinnon säädettyjen virkojen kelpoisuusvaatimuksiin

Sisäministeriö 16.2.2017 14.41
Tiedote 19/2017

Valtioneuvosto antoi 16.2. kolme valtioneuvoston asetusmuutosta, joissa ehdotetaan muutettavaksi poliisimiesvirkojen ja eräiden muiden poliisihallinnon virkojen kelpoisuusvaatimuksia.

Muutoksissa otetaan huomioon muun muassa uudet tutkintonimikkeet ja muutokset valtionhallinnon virkojen kelpoisuusvaatimuksissa ottaen huomioon kuitenkin poliisihallinnon erityispiirteet.

Asetusmuutokset liittyvät kokonaisuuteen, jolla uudistetaan poliisihallinnon säädettyjen virkojen kelpoisuusvaatimuksia. Lakimuutoksella on jo aikaisemmin toteutettu ylimmän poliisijohdon virkojen kelpoisuusvaatimusmuutokset. Laki- ja asetustason muutokset tulevat voimaan 1.4.2017.

Lisätietoja:
hallitusneuvos Riitta Aulanko, 0295 488 569