Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Rajavartiolaitoksen valtuuksia puuttua hybridiuhkiin on tarkoitus lisätä

Sisäministeriö 25.1.2018 14.47
Tiedote 8/2018

Rajavartiolaitoksen toimivaltuuksia puuttua nopeasti ja tehokkaasti hybridiuhkiin on tarkoitus lisätä. Nykyistä parempi hybridiuhkiin varautuminen parantaisi Rajavartiolaitoksen kriisinsietokykyä ja kykyä hallita laajoja häiriötilanteita. Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle 25. tammikuuta. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Hybridiuhkilla tarkoitetaan erilaisia tahallisia tapoja aiheuttaa painetta, vahinkoa, epävarmuutta ja epävakautta kohteena olevalle valtiolle. Keinoja voivat olla esimerkiksi informaatiovaikuttaminen, verkkoon kohdistuvat operaatiot, terroristinen ja rikollinen toiminta, elintärkeään infrastruktuuriin kohdistuvat tuhotyöt sekä sotilaalliset toimet.

Lakimuutosten tarkoitus on täydentää erityisesti rajavartiomiehen toimivaltuuksia yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisessä rajanylityspaikoilla, Rajavartiolaitoksen tiloissa ja Rajavartiolaitoksen hallinnassa olevilla alueilla silloin, kun poliisi ei ole käytettävissä. Rajavartiolaitoksen toimivaltuudet olisivat samat kuin poliisilla vastaavissa tilanteissa.

Rajavartiolaitoksen mahdollisuuksia antaa ja saada virka-apua muilta viranomaisilta tarkennettaisiin. Rajavartiolaitos voisi jatkossa antaa poliisille terrorismin torjunnassa sotilaallista asevoimaa sisältävää virka-apua merialueen lisäksi myös rajanylityspaikoilla ja rajan läheisyydessä. Puolustusvoimien virka-apu Rajavartiolaitokselle voisi sisältää myös voimakeinojen käyttöä toimivaltaisen rajavartiomiehen ohjauksessa.

Rajavartiolakiin lisättäisiin säännökset Rajavartiolaitoksen tukena toimivien asevelvollisten toimivaltuuksista. Esityksen mukaan asevelvolliset voisivat Suomen turvavallisuusympäristössä ilmenevän tarpeen vuoksi tilapäisesti esimerkiksi ottaa henkilötuntomerkkejä, ohjata liikennettä ja tehdä turvallisuustarkastuksia. Asevelvollisia ei käytettäisi vaarallisissa tehtävissä.

Rajavartiomiehelle säädettäisiin oikeus puuttua miehittämättömän ilma-aluksen ja lennokin lennätykseen tarvittaessa voimakeinoja käyttäen. Toimivaltuudet ovat välttämättömiä esimerkiksi meripelastushelikopterien toiminnan turvaamiseksi.

Rajavartiolakiin lisättäisiin säännökset vesiliikenteen tilapäisestä keskeyttämisestä tai rajoittamisesta. Lisäksi Rajavartiolaitoksen oikeutta ottaa tilapäisesti käyttöönsä kiinteistöjä, oikeutta rajavyöhykelupien peruuttamiseen sekä oikeutta liikkumisrajoitusten tai -kieltojen määräämiseen laajennettaisiin.

Liikenteenharjoittajan velvollisuudet ulkorajaliikenteessä ulotettaisiin koskemaan myös sisärajaliikennettä, jos rajavalvonta on väliaikaisesti palautettu sisärajoille. Tämä tarkoittaisi käytännössä matkustusasiakirjojen tarkistamista, matkustajaluetteloiden toimittamista sekä takaisinkuljetusvelvollisuutta silloin, kun maahanpääsy on evätty.

Lue lisää hankkeesta

Lisätietoja

hallitusneuvos Ari-Pekka Koivisto, p. 0295 421 601, [email protected]