Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Sisäministeri Räsänen epäviralliseen OSA-neuvostoon Italiaan

Sisäministeriö 4.7.2014 9.34
Uutinen

Sisäministeri Päivi Räsänen osallistuu Milanossa pidettävään EU:n epäviralliseen oikeus- ja sisäasiainneuvoston kokoukseen 8. heinäkuuta.

Kokouksessa keskustellaan uusista strategisista suuntaviivoista, Välimeren toimintaryhmän (Task Force) työn seurannasta ja naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Neuvoston yhteydessä järjestetään myös erillinen katastrofiriskien vähentämistä koskeva seminaari.

Tilanne Välimerellä on vaikeutunut entisestään. Alkuvuoden aikana Eurooppaan yrittävien määrä on ollut suurempi kuin koskaan vastaavana ajanjaksona aiemmin saavuttaen jo 60 000 rajan. Välimeren toimintaryhmän osalta kokouksessa onkin tarkoitus keskustella toimintaryhmän esittämästä viidestä prioriteettialueesta, jotka ovat:

  • Toimenpiteet yhdessä kolmansien maiden kanssa.
  • Alueelliset suojeluohjelmat, uudelleen sijoittaminen ja laillisten maahantulomahdollisuuksien parantaminen.
  • Taistelu ihmiskauppaa, -salakuljetusta ja organisoitua rikollisuutta vastaan.
  • Rajavalvonnan tehostaminen merialueen tilannekuvan parantamiseksi ja ihmishenkien pelastamiseksi Välimerellä.
  • Avunanto ja solidaarisuus niille maille, jotka ovat korkeimpien maahanmuuttopaineiden alla.

Epävirallisen neuvoston lounaskeskustelun aiheena on naisiin kohdistuva väkivalta. Sisäministeri Päivi Räsänen nostaa keskusteluissa esille Suomen poikkihallinnollista, eri viranomaiset kattavaa yhteistyötä mm. sisäisen turvallisuuden ohjelman toimenpiteiden MARAK- ja Ankkuri -mallien avulla. Malleilla pyritään mm. auttamaan vakavan parisuhdeväkivallan kokeneita sekä puuttumaan varhain lasten ja nuorten rikoksiin sekä perheväkivaltaan.

Katastrofiriskien vähentämistä koskevassa seminaarissa valmistaudutaan maaliskuussa 2015 Japanissa järjestettävään maailmankonferenssiin, jossa vahvistetaan uusi toimintastrategia luonnononnettomuuksien vahinkojen rajoittamiseksi. Sisäministeri Räsänen painottaa puheenvuorossaan, että strategian toimeenpanossa keskeistä ovat lainsäädäntö, tekniset järjestelmät sekä koulutus ja harjoitukset. Räsänen painottaa myös maa-arviointien kehittämistä, joiden avulla pyritään löytämään varautumisessa olevat puutteet ja laatimaan suositukset puutteiden parantamiseksi. Maa-arvioita on tehty Isossa-Britanniassa ja Suomessa.

Lisätietoja: ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri 0295 418 820