Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Uusi laki säätelemään Rajavartiolaitoksen rikostorjuntaa

Sisäministeriö 25.1.2018 14.45
Tiedote 10/2018

Rajavartiolaitoksen rikostorjunnasta säädetään jatkossa uudessa laissa. Uusi laki selkeyttää ja täsmentää sääntelyä. Rajavartiolaitoksen rikostorjunnan toimivaltuuksiin ei tule merkittäviä muutoksia. Valtioneuvosto esitti lain vahvistamista 25. tammikuuta, ja tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki 30. tammikuuta.

Rajavartiolaitoksen rikostorjunnan painopiste on rajaturvallisuuden ylläpitämiseen liittyen Schengen-ulkorajan ylittävässä liikenteessä, erityisesti laittomaan maahantuloon liittyvien rikosten torjunnassa. Lisäksi Rajavartiolaitos valvoo muun muassa vesiliikennelain, metsästyslain ja kalastuslain noudattamista.

Rajavartiolaitos tutkii jatkossa myös merilain ja meriteiden sääntöjen rikkomista. Tällaisia rikoksia ovat esimerkiksi hyvän merimiestaidon ja aluksen merikelpoisuudesta huolehtimisen laiminlyönnit kauppamerenkulussa. Hyvällä merimiestaidolla tarkoitetaan vastuuta ihmisten ja alusten turvallisuudesta. Merialueella vesiliikenteen valvontaa tekee pääasiassa Rajavartiolaitos.

Lisäksi Rajavartiolaitos alkaa valvoa rajanylityspaikoilla laajemmin tieliikennelain säännösten kuten liikennesääntöjen noudattamista. Nykyään Rajavartiolaitos valvoo rajanylityspaikoilla lähinnä ajoneuvojen liikennekelpoisuutta ja kuljettajien ajokuntoisuutta.

Rajavartiolaitoksen käytössä oleviin salaisiin pakkokeinoihin rikoksen selvittämiseksi lisätään televalvonta silloin, kun Rajavartiolaitos tutkii törkeää väärennystä, törkeää kätkemisrikosta ja ammattimaista kätkemisrikosta.

Rajavartiolaitos voi ennestään käyttää televalvontaa selvittäessään törkeää laittoman maahantulon järjestämistä ja siihen liittyvää ihmiskauppaa, törkeää metsästysrikosta ja törkeää laittoman saaliin kätkemistä.

Laki tulee voimaan 1.4.2018.

Lisätietoa hankkeesta

Lisätietoja

lainsäädäntöneuvos Jaana Heikkinen, p. 0295 421 603, [email protected]