Kenraalin ja amiraalin virkaan nimittämisiä puolustusvoimissa

Puolustusministeriö 20.4.2018 11.35
Tiedote

Tasavallan presidentti on 20.4.2018 valtioneuvoston esityksestä päättänyt seuraavista virkaan nimittämisistä puolustusvoimissa:

Sotilasedustajan, kontra-amiraali Juha Sakari Vauhkosen nimittäminen amiraalin virkaan ajaksi 1.7.2018 - 31.7.2020; puolustusvoimien operaatiopäällikön, kenraaliluutnantti Eero Tapio Pyötsiän nimittäminen kenraalin virkaan ajaksi 1.10.2018 - 30.6.2022; puolustusvoimien strategiapäällikön, kenraaliluutnantti Kim Erkki Akseli Jäämeren nimittäminen kenraalin virkaan ajaksi 1.1.2019 - 31.12.2019; Maavoimien esikunnan esikuntapäällikön, kenraalimajuri Markku Johannes Myllykankaan nimittäminen kenraalin virkaan ajaksi 1.1.2019 - 31.7.2021; puolustusasiamiehen, prikaatikenraali Pekka Juhani Toverin nimittäminen kenraalin virkaan ajaksi 1.1.2019 - 30.4.2022.

Kontra-amiraali Juha Vauhkonen (s. 1962) on toiminut sotilasedustajana Brysselissä vuodesta 2016 lukien. Aiemmin hän on palvellut muun muassa suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajana ISAF-operaatiossa Afganistanissa, esikuntapäällikkönä ja prikaatin komentajana Uudenmaan prikaatissa sekä Merivoimien esikuntapäällikkönä. Kontra-amiraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2016.

Kenraaliluutnantti Eero Pyötsiä (s. 1961) on toiminut puolustusvoimien operaatiopäällikkönä vuodesta 2016 alkaen. Sitä ennen hän on palvellut muun muassa puolustusvoimain komentajan adjutanttina, Porin prikaatin komentajana ja Pääesikunnan suunnittelupäällikkönä. Kenraaliluutnantiksi hänet ylennettiin vuonna 2017.

Kenraaliluutnantti Kim Jäämeri (s. 1964) on palvellut puolustusvoimien strategiapäällikkönä vuodesta 2017 lähtien. Sitä ennen hän on toiminut muun muassa Maanpuolustuskurssien johtajana, Satakunnan lennoston komentajana ja Ilmavoimien komentajana. Kenraaliluutnantiksi hänet ylennettiin vuonna 2017.

Kenraalimajuri Markku Myllykangas (s. 1961) on palvellut Maavoimien esikuntapäällikkönä vuodesta 2017 lähtien. Sitä ennen hän on toiminut muun muassa Tykistöprikaatin komentajana, Maavoimien suunnittelupäällikkönä ja Pääesikunnan valmiuspäällikkönä. Kenraalimajuriksi hänet ylennettiin vuonna 2017.

Prikaatikenraali Pekka Toveri (s. 1961) on toiminut puolustusasiamiehenä Yhdysvalloissa vuodesta 2016 lähtien. Aikaisemmin hän on palvellut muun muassa apulaissotilasasiamiehenä Tukholmassa, Länsi-Suomen Sotilasläänin komentajana ja Kaartin jääkärirykmentin komentajana. Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2013.

Lisätietoja puolustusministeriössä antaa henkilöstöjohtaja Jari Kajavirta, puh. 0295 140430.