Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Stubb haluaa modernisoida ulkoministeriön

Ulkoasiainministeriö 26.5.2010 7.33
Tiedote 165/2010

Ulkoministeri Alexander Stubb haluaa uudistaa Suomen ulkoasiainhallinnon moderniksi, kohti 2020-lukua eteneväksi organisaatioksi, joka vastaa kansainvälisen toimintaympäristön muutokseen.

Stubb esitti keskiviikkona Ulkopoliittisen instituutin ja ulkoasiainministeriön seminaarissa ”Kuka ajaa etujamme? Suomi, EU:n ulkosuhdehallinto ja diplomatian muutos”, että ulkoasianhallinnon on uudistuttava kolmen periaatteen – valikoivuuden, tehokkuuden ja avoimuuden – kautta. Käytännössä tämä tulee tarkoittamaan esimerkiksi hallinnon keventämistä, muutoksia edustustoverkossa sekä viimeisimmän viestintäteknologian parempaa hyödyntämistä.

”Ulkoministeriö on kovatasoinen ja ammattitaitoinen organisaatio, johon on totuttu luottamaan Suomen puolustajana. Suomen hyvinvointi riippuu kuitenkin yhä enemmän siitä, mitä muualla maailmassa tapahtuu. 1970-80-luvuilla oli Moskova, 1990-luvulla tuli Bryssel. 2010-luvulla kuvaan tulee myös Peking”, Stubb hahmotteli.

”Ulkoasianhallinnosta on tehtävä entistä vaikuttavampi ja ’terävämpi’. Puolustuspelistä on päästävä maalintekoon.”

Suomen ulkosuhdehallinnon rinnalle on kehittymässä Euroopan unionin ulkosuhdehallinto (EUH), joka Stubbin mukaan ”vähintäänkin merkittävällä tavalla täydentää jäsenmaiden omaa diplomatiaa”.

Stubb esitti puheenvuorossaan kymmenen konkreettista uudistusta ”starttina” muutokselle, jonka avulla ulkoasiainhallinto vastaa muuttuvan, moninapaisen maailman haasteisiin.

1. Lobbaamme 15-30 suomalaista EU:n ulkosuhdehallintoon, mukaan lukien kaksi edustuston päällikköä.
2. Käynnistämme Suomen edustustoverkon uudistamisprosessin. Ohjelma on kokonaiskestoltaan viisivuotinen.
3. Ryhdymme viemään eteenpäin ”House of Finland” -toimintakonseptia, jossa julkisrahoitteisten organisaatioiden ulkomaanverkostojen (esim. UM-edustustot, Finpro, Tekes, kulttuuri-instituutit) päällekkäisyyttä puretaan ja rakennetaan maksimaalista vaikuttavuutta.
4. Ulkoministeriön hallinnon keventämistä jatketaan muun muassa tieto- ja viestintäteknologiaa ja ulkoistamista hyödyntäen.
5. Kansalaispalveluiden kehittämistä jatketaan: tulevaisuuden suuntana on 24h-palvelunumero ja tätä ylläpitävä tilannekeskus.
6. Ulkoministeriön ja edustustojen viestintä seuraa aikaansa: Facebookista, Twitteristä ja uusista sosiaalisen median innovaatioista tulee arkipäivää.
7. KAVAKU:n koulutus avataan ulkopuolisille tahoille kuten valtionhallinnolle, yrityksille ja järjestöille.
8. Ulkoministeriöön rekrytoitavien avustajien valinnassa aletaan toimia normaaliin tapaan ilman poliittisten puolueiden edustusta.
9. Virkamiesten kokemuksen kartuttamista UM:n ulkopuolisissa tehtävissä kannustetaan EUH-palvelun ja virkamiesvaihdon kautta sekä talouselämän ja järjestöjen tehtävissä.
10. Ulkoministeriöön luodaan erityinen fellowship-ohjelma, jonka kautta lupaavat asiantuntijat voivat työskennellä hallinnossa määräajan.

Ulkoministeri Stubbin puhe löytyy kokonaisuudessaan Ulkoministeriön verkkosivuilta osoitteesta http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=193285&nodeid=15149&contentlan=1&culture=fi-FI.

Lisätiedot: ministerin lehdistöavustaja Sanni Grahn-Laasonen, puh. 040 732 8340