Hallitusneuvotteluissa kuullut asiantuntijat

Hallitusneuvotteluissa kuultiin asiantuntijoita osana työryhmien työtä. Asiantuntijat edustivat esimerkiksi ministeriöitä, virastoja, tutkimuslaitoksia, korkeakouluja ja järjestöjä. Hallitusneuvotteluihin osallistuvat puolueet päättivät, keitä asiantuntijoita kuultiin.

Tiedot hallitusneuvotteluissa kuulluista asiantuntijoista on arkistoitu. Lisätietoja voi tarvittaessa tiedustella Eduskunnan arkistosta.