Hallitusneuvottelut 2023

Miten hallitus muodostetaan eduskuntavaalien jälkeen?

Säätytalo Snellmaninkadun puolelta katsottuna.

Hallitusneuvotteluissa neuvotellaan hallituksen ohjelmasta, sovitaan ministerien määrästä sekä ministerisalkkujen jakautumisesta ja työnjaosta puolueittain.

Uuden hallituksen muodostaminen käynnistyy eduskunnan järjestäytymisen ja valtiopäivien avajaisten jälkeen. Vaaleissa eniten kansanedustajia saaneen eduskuntaryhmän edustaja kutsuu ryhmien edustajat neuvotteluun, jossa sovitaan hallitusneuvottelujen tunnusteluvaiheen vetäjästä. Vaalien jälkeen vanha hallitus pyytää eroa ja jatkaa toimitusministeristönä uuden hallituksen nimittämiseen asti. 

Hallitustunnustelija esittää eduskuntaryhmille kysymyksiä, joilla hän selvittää puolueiden näkemyksiä hallituksen muodostamisen kannalta keskeisiksi katsomiinsa kysymyksiin. Vastausten ja käymiensä keskustelujen perusteella hallitustunnustelija ilmoittaa, mitkä ryhmät aloittavat neuvottelut uuden hallituksen muodostamisesta. 

Hallitusneuvotteluissa, jotka on viime vuosikymmeninä järjestetty Säätytalossa, puolueiden edustajista kootut ryhmät neuvottelevat hallituksen yhteisistä tavoitteista. Ryhmissä käy kuultavina asiantuntijoita ja eturyhmien edustajia. Yksittäinen puolue voi jättäytyä neuvotteluista pois ja hallitustunnustelija voi kutsua neuvotteluihin uusia ryhmiä. Myös hallitustunnustelija voi vaihtua, jolloin hallitusta ryhdytään kokoamaan uudelta pohjalta.

Hallitusohjelma ja hallituksen nimittäminen

Hallitusneuvotteluissa sovitaan hallitusohjelmasta, joka on hallitukseen osallistuvien puolueiden hyväksymä poliittinen toimintaohjelma tavoitteista ja tärkeimmistä tehtävistä. 

Neuvottelutuloksen perusteella ja puhemiestä kuultuaan tasavallan presidentti antaa tiedon pääministeriehdokkaasta eduskunnalle, joka valitsee pääministerin. Ehdokas valitaan pääministeriksi, jos eduskunnassa toimitetussa avoimessa äänestyksessä enemmän kuin puolet annetuista äänistä kannattaa hänen valitsemistaan.

Presidentti nimittää pääministerin ja muut hallituksen ministerit tasavallan presidentin esittelyssä. Eroavan hallituksen ministereille myönnetään ero samassa esittelyssä.

Hallituksen järjestäytymisistunto

Uusi hallitus kokoontuu heti nimityksen jälkeen järjestäytymisistuntoon. Istunnon aluksi ministerit vannovat virkavalan tai antavat virkavakuutuksen sekä tuomarinvakuutuksen, jos he eivät ole sitä jo aiemmin tehneet. Istunnossa päätetään myös samassa ministeriössä toimivien ministerien työnjaosta, lakisääteisten ministerivaliokuntien kokoonpanosta sekä pääministerin sijaisesta ja muiden ministereiden sijaisista.

Hallituksen ohjelma annetaan tiedonantona eduskunnalle. Eduskunta äänestää tietoantokeskustelun päätteeksi hallituksen luottamuksesta. Hallitus toteuttaa ohjelmaansa eduskunnan luottamuksen varassa.

 

Hallitustunnustelut 2023

Tiedotteet