Hallitusohjelmat vuodesta 1917

Hallitusohjelma on hallitukseen osallistuvien puolueiden hyväksymä toimintasuunnitelma, jossa sovitaan hallituksen tärkeimmistä tehtäväalueista. Niiden muoto on vaihdellut; alkujaan ne olivat pääministerien kannanottoja ja ohjelmajulistuksia.

Ohjelmat on kerätty eri lähteistä - pääministerien haastattelulausunnoista, sanomalehdistä ja valtioneuvoston pöytäkirjoista kuvanlukijalla ja uudelleen kirjoittamalla.

Lukijaa pyydetäänkin huomioimaan mahdolliset epätarkkuudet etenkin vanhimpia hallitusohjelmia lukiessaan.

Hallitusohjelmat vanhimmasta uusimpaan