Tavaramerkkilain kokonaisuudistus

TEM030:00/2016 Säädösvalmistelu

Työryhmä on valmistellut hallituksen esityksen muotoon ehdotuksen uudeksi tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi muiksi lainsäädäntömuutoksiksi erityisesti toiminimilain osalta. Kokonaisuudistuksen yhteydessä valmistellaan tavaramerkkidirektiivin (EU) 2015/2436 täytäntöönpanon vaatimat muutokset sekä esitys Singaporen sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM030:00/2016

Asianumerot TEM/912/00.04.01/2016

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 15.8.2016 –

Asettamispäivä 22.6.2016

Lainvalmistelu

HE tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi sekä tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 10.9.2018
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 42/2018
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  18.10.2018
 • 4

  Säädös hyväksytty

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2436 jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä täytäntöönpannaan ja liitytään tavaramerkkioikeudesta tehtyyn Singaporen sopimukseen. Voimassaoleva tavaramerkkilaki (7/1964) uudistetaan kokonaisuudessaan ja samalla uudistetaan siihen liittyvää muuta lainsäädäntöä, erityisesti toiminimilakia.

VastuuministeriElinkeinoministeri Lintilä

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Syysistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Mikko Huuskonen, Teollisuusneuvos
puh. +358 29 5063 732
[email protected]

Tiivistelmä

Työryhmä on valmistellut hallituksen esityksen muotoon ehdotuksen uudeksi tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi muiksi lainsäädäntömuutoksiksi erityisesti toiminimilain osalta. Kokonaisuudistuksen yhteydessä valmistellaan tavaramerkkidirektiivin (EU) 2015/2436 täytäntöönpanon vaatimat muutokset sekä esitys Singaporen sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Lähtökohdat

Voimassa oleva tavaramerkkilaki (7/1964) on lakiteknisesti vanhentunut sekä epäyhtenäinen siihen tehtyjen lukuisten muutosten seurauksena. Voimassa oleva laki ei täytä nykyisiä lainsäädännön laadulle asetettuja kriteereitä lakikielen ja lainsäädäntötekniikan näkökulmasta. Kokonaisuudistus on näin ollen ajankohtainen. Aikataulullisesti uudistus on päätetty toteuttaa uudelleen laaditun tavaramerkkidirektiivin (EU) 2015/2436 täytäntöönpanon sekä Singaporen sopimuksen kansallisen voimaansaattamisen yhteydessä.