Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän lomituspalveluista, laiksi turkistuottajan lomituspalveluista, laiksi poronhoitajan sijaisavusta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

STM044:00/2016 Kehittäminen

Työryhmän tehtävänä on:
1) Selvittää lomitusjärjestelmien toimeenpanon ja lomituspalvelujen uudistamistarpeet lomituksen siirtyessä maakuntien tehtäväksi
2) Tehdä edellä mainitun selvityksen hallituksen esityksen muotoon maaliskuun loppuun 2017 mennessä.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero STM044:00/2016

Asianumerot

Asettaja sosiaali- ja terveysministeriö

Toimikausi/aikataulu 15.8.2016 – 31.3.2017

Asettamispäivä 29.6.2016

Yhteyshenkilö
Annika Parsons, neuvotteleva virkamies
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tavoitteena on arvioida maatalousyrittäjien, turkistuottajien ja poronhoitajien lomitusjärjestelmien toimeenpanon siirrosta maakunnille aiheutuvat uudistamistarpeet lomitusjärjestelmään. Työryhmän on lisäksi tarkasteltava Eduskunnan vastauksen mukaisesti (EV 108/2015 vp - HE 112/2015) a) yrittäjän tarpeiden ja lomittajan työajan yhteensovittamista siten, että lomittajan työn osa-aikaisuutta pystytään vähentämään, b) varallaolon maksullisuuden vaikutuksia lomituspalveluiden käyttöön ja käytänteisiin sekä siihen liittyviä muutostarpeita sekä c) tuetun maksullisen lomituksen enimmäistuntimäärän riittävyyttä ja rajauksen vaikutuksia maatalousyrittäjien jaksamiseen sekä tuntimäärien muutos- tarpeita.

Tiivistelmä

Työryhmän tehtävänä on:
1) Selvittää lomitusjärjestelmien toimeenpanon ja lomituspalvelujen uudistamistarpeet lomituksen siirtyessä maakuntien tehtäväksi
2) Tehdä edellä mainitun selvityksen hallituksen esityksen muotoon maaliskuun loppuun 2017 mennessä.

Lähtökohdat

Strategisen hallitusohjelman mukaan viljelijöiden lomitusjärjestelmä uudistetaan yrittäjälähtöisesti. Lisäksi hallitusohjelmassa todetaan, että arvioidaan kilpailulainsäädännön muutostarpeet ja ryhdytään tarvittaessa toimenpiteisiin EU:n kilpailulainsäädännön puitteissa. Hallitusohjelman liitteessä todetaan myös, että muutetaan oikeutta lomitukseen esim. lisäämällä yrittäjän omavastuun osuutta ja tehostamalla lomituksen hallintomallia. Hallitusohjelman liitteessä mainittu Maatalouden lomitusjärjestelmien kehittämistyöryhmä luovutti raporttinsa syksyllä 2015 ja virkamiesvalmisteluna toteutettiin lainsäädännön muutoksia, joilla osin lisättiin yrittäjän omavastuun osuutta sekä sopeutettiin lomitusjärjestelmä EU:n valtiontukisääntöjen mukaiseksi.

Hallitus linjasi 5.4.2016, että maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen järjestäminen ja lomituksen paikallisviranomaistehtävät siirretään maakuntien tehtäväksi.