Hallituksen esitys laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä annetun muutosdirektiivin (EU) 2022/738 täytäntöönpano)

LVM001:00/2022 Säädösvalmistelu

Hankkeella saatetaan kansallisesti voimaan ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä annetun direktiivin 2006/1/EY muuttamisesta annetun direktiivin (EU) 2022/738 edellyttämät muutokset.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM001:00/2022

Asianumerot VN/260/2022

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 16.5.2022 – 31.8.2023

Asettamispäivä 16.5.2022

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Elisa Vornanen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 342 054
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Direktiivimuutosten tavoitteena on vähentää yrityksille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa sekä varmistamaan liikenteenharjoittajille eri puolella EU:ta tasapuolinen pääsy ilman kuljettajaa vuokrattujen tavaraliikenteen ajoneuvojen markkinoille.

Hankkeen tarkoituksena on ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä annetun direktiivin 2006/1/EY muuttamisesta annetun direktiivin (EU) 2022/738 kansallinen voimaansaattaminen liikenteen palveluista annettuun lakiin (320/2017).

Tiivistelmä

Hankkeella saatetaan kansallisesti voimaan ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä annetun direktiivin 2006/1/EY muuttamisesta annetun direktiivin (EU) 2022/738 edellyttämät muutokset.

Lähtökohdat

Euroopan komission ehdotus ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käytöstä maanteiden tavaraliikenteessä annetun direktiivin muuttamisesta annettiin 31.5.2017 EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketti I:n yhteydessä. Ehdotus irrotettiin myöhemmin liikkuvuuspaketista omaksi erilliseksi ehdotukseksi. Direktiivi (EU) 2022/738 julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä 16.5.2022. Muutosdirektiiviä koskeva kansallinen sääntely tulee olla voimassa 14 kuukauden kuluttua sen julkaisemisesta.

Lisätietoja