Valtioneuvoston asetus liikenteenohjauslaitteiden käytöstä

LVM004:00/2020 Säädösvalmistelu

Valtioneuvoston asetuksella säädetään liikennevalojen, liikennemerkkien ja tiemerkintöjen yhtenäistä käyttöperiaatteista. Valtioneuvoston asetus korvaa tarvittavin osin liikenneministeriön päätöksen liikenteen ohjauslaitteista (203/1982)sekä liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liikennevaloista (1012/2001).

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM004:00/2020

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 15.1.2020 – 30.5.2020

Asettamispäivä 15.1.2020

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Tavoitteet ja tuotokset

Uusi valtioneuvoston asetus tulee voimaan 1.6.2020 samanaikaisesti uuden tieliikennelain 729/2018 kanssa.

Tiivistelmä

Valtioneuvoston asetuksella säädetään liikennevalojen, liikennemerkkien ja tiemerkintöjen yhtenäistä käyttöperiaatteista. Valtioneuvoston asetus korvaa tarvittavin osin liikenneministeriön päätöksen liikenteen ohjauslaitteista (203/1982)sekä liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liikennevaloista (1012/2001).

Lähtökohdat

Uusi tieliikennelaki 729/2018 kumoaa liikenneministeriön päätöksen liikenteen ohjauslaitteista (203/1982) ja liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liikennevaloista (1012/2001). Ennen lain voimaantuloa on tarve säätää voimassa olevat asetukset tarvittavin osin korvaava valtioneuvoston asetus.