EU:n digi- ja datasäädösten toimeenpanon koordinaatioryhmä

LVM005:00/2023 Kehittäminen

Ryhmän tavoitteena on tukea ja yhteensovittaa EU:n digi- ja datasäädösten kansallisen toimeenpanon valmistelussa ja koordinoida erityisesti viranomaistehtävien ja -velvoitteiden toimeenpanoa kokonaisuuden näkökulmasta tarkoituksenmukaisella tavalla.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM005:00/2023

Asianumerot VN/26482/2022

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 19.1.2023 – 30.6.2024

Asettamispäivä 18.11.2022

Yhteyshenkilö
Lotta Engdahl, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 342 005
[email protected]

Yhteyshenkilö
Merita Erkkilä, Ylitarkastaja
puh. +358 295 342 136
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Digi- ja datasäädösten toimeenpano edellyttää niiden tarkemman suhteen selvittämistä yleislainsäädäntöön. Näiden lisäksi yksittäisten säädösten toimeenpano edellyttää yhteistä keskustelua ja ymmärrystä siitä, miten viranomaistehtävät ja -velvoitteet, sekä yhteistyö tulisi tulevaisuudessa järjestää tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tiivistelmä

Ryhmän tavoitteena on tukea ja yhteensovittaa EU:n digi- ja datasäädösten kansallisen toimeenpanon valmistelussa ja koordinoida erityisesti viranomaistehtävien ja -velvoitteiden toimeenpanoa kokonaisuuden näkökulmasta tarkoituksenmukaisella tavalla.

Lähtökohdat

EU:ssa on valmisteilla runsaasti uutta sääntelyä digi- ja data-aiheista. Niillä on liityntä yleissääntelyyn, jota on annettu mm. tietosuojasta, asiakirjajulkisuudesta, immateriaalioikeuksista, kuluttajansuojasta sekä valvovien viranomaisten toimivallasta. Uuteen sääntelyyn sisältyy osa-alueita, jotka ovat säädöksissä osittainpäällekkäisiä.