ITS-direktiivin uudistaminen

LVM006:00/2022 Kehittäminen

Osana 14.12.2021 julkaistua EU:n tehokkaan ja vihreän liikkumisen pakettia, komissio antoi lainsäädäntöehdotuksen tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönotosta sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista annetun direktiivin 2010/40/EU (ITS-direktiivi) muuttamisesta.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM006:00/2022

Asianumerot VN/4661/2022

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 11.2.2022 – 2.2.2024

Asettamispäivä 3.2.2022

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 6 Kasvun kaava

Alaluku 6.4 Kasvua datataloudesta ja digitalisaatiosta

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen puitteissa tehtävällä työllä pyritään varmistamaan, että tieliikenteen älykkäitä liikennejärjestelmiä sekä kaikkien liikennemuotojen rajapintoja koskeva EU-sääntely kehittyy suuntaan, joka tehokkaasti tukee liikenteen automaation ja digitalisaation edistämiseen tähätääviä kansallisia pyrkimyksiämme ja on lisäksi linjassa Suomen liikennepoliittisten ja EU-politiikan laajempien tavoitteiden kanssa.

Tiivistelmä

Osana 14.12.2021 julkaistua EU:n tehokkaan ja vihreän liikkumisen pakettia, komissio antoi lainsäädäntöehdotuksen tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönotosta sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista annetun direktiivin 2010/40/EU (ITS-direktiivi) muuttamisesta.

Lähtökohdat

Hankkeen puitteissa pyritään ensisijaisesti jakamaan informaatiota ministeriön sidosryhmille ITS-direktiivin uudistamista koskevan valmistelutyön etenemisestä sekä käymään vuoropuhelua sidosryhmien kanssa, jotta voidaan muodostaa mahdollisimman laaja-alainen kokonaiskuva niistä näkökohdista ja huomioista, jotka Suomen kannalta olisi hyvä huomioida asian valmistelun edetessä sekä uuden EU-sääntelyn kansalliseen toimeenpanoon valmistauduttaessa.