Hallituksen esitys ajoneuvolain ja liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (Ajoneuvolain korjaussarja)

LVM011:00/2020 Säädösvalmistelu

Tavoitteena on tehostaa ajoneuvojen päästömanipulaatioiden valvontaa ja sanktiointia ja siten vähentää liikenteen päästöjä.

Lisäksi tavoitteena on selkeyttää ajoneuvojen katsastusta ja rekisteröintiä koskevaa sääntelyä.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM011:00/2020

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 26.5.2020 – 31.12.2022

Asettamispäivä 26.5.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Elinvoimainen Suomi

Lainvalmistelu

HE ajoneuvolain ja liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (Ajoneuvolain korjauspaketti)
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 26.4.2022
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  46/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Tavoitteena on ajoneuvojen päästömanipulaatioon käytettävien laitteiden myynnin, markkinoinnin ja asentamisen kieltäminen. Keinojen avulla pystyttäisiin kitkemään päästömanipulaatioihin perustuvaa liiketoimintaa ja näin vähentämään liikenteen päästöjä. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa automaattisiin ajoneuvoihin liittyvät vastikkeelliset kokeilut. Tavoitteena on myös ajantasaistaa ja selkeyttää katsastukseen ja ulkomaisen ajoneuvon käyttämiseen liittyvää ajoneuvolain sääntelyä.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

YhteyshenkilöEeva Asikainen, liikenne- ja viestintäministeriö

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Eeva Asikainen, Suunnittelija
puh. +358 295 342 174
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeessa arvioidaan ajoneuvojen käyttäjien tekemien päästömanipulaatioiden valvontaa ja sanktiointia sekä keinoja niiden tehostamiseksi. Arvioinnin perusteella toteutetaan tarvittaessa lainsäädäntömuutoksia, jotka tukevat tavoitetta vähentää liikenteen päästöjä.

Hankkeessa tarkastellaan myös ajoneuvolain katsastussääntelyä ja tehdään tarvittavat tekniset ja sisällölliset korjaukset sen selkeyttämiseksi.

Lisäksi ajantasaistetaan sääntelyä, joka liittyy ulkomailla ja Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröidyn ajoneuvon käyttöön Suomessa. Sääntelyyn tehdään sekä teknisiä että sisällöllisiä muutoksia sen toimivuuden kehittämiseksi ja viranomaisten välisen toimivaltajaon selkeyttämiseksi.

Ajoneuvolakiin tehdään myös muita tarvittavia teknisiä korjauksia.

Tiivistelmä

Tavoitteena on tehostaa ajoneuvojen päästömanipulaatioiden valvontaa ja sanktiointia ja siten vähentää liikenteen päästöjä.

Lisäksi tavoitteena on selkeyttää ajoneuvojen katsastusta ja rekisteröintiä koskevaa sääntelyä.

Lähtökohdat

Ajoneuvolain uudistuksen (LVM002:00/2019) lausuntokierroksella lausunnonantajat lausuivat päästömanipulaatioiden sanktiointiin ja katsastuslainsäädäntöön liittyvistä kehittämistarpeista. Näiden kysymysten tarkasteleminen päätettiin kuitenkin aikataulusyistä jättää odottamaan omaa hankettaan, jossa niitä olisi mahdollisuus arvioida kattavammin.