Hallituksen esitys eduskunnalle sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamiseksi (datanhallinta-asetuksen täytäntöönpano)

LVM011:00/2023 Säädösvalmistelu

Hallituksen esityksessä EU:n datanhallinta-asetuksen 3 ja 4 luvun mukaiset viranomaistehtävät ehdotetaan annettavan Liikenne- ja viestintävirastolle ja ehdotetaan virastolle keinoja valvoa asetusta ja määrätä seuraamuksia.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM011:00/2023

Asianumerot VN/4765/2023

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 16.2.2023 – 24.9.2023

Asettamispäivä 16.2.2023

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Merita Erkkilä, Ylitarkastaja
puh. +358 295 342 136
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

EU:n datanhallinta-asetuksessa velvoitetaan jäsenvaltiot nimeämään datan välityspalveluiden ja tunnustettujen data-altruismipohjaisten organisaatioiden rekisteri- ja valvontaviranomainen. Jäsenvaltioiden on lisäksi vahvistettava tehokkaat, oikeasuhtaiset ja varoittavat seuraamukset datanhallinta-asetuksen rikkomisesta.

Hallituksen esityksessä uudet viranomaistehtävät osoitetaan Liikenne- ja viestintävirastolle ja säädetään viraston keinoista valvoa asetuksen noudattamista ja määrätä seuraamuksia.

Tiivistelmä

Hallituksen esityksessä EU:n datanhallinta-asetuksen 3 ja 4 luvun mukaiset viranomaistehtävät ehdotetaan annettavan Liikenne- ja viestintävirastolle ja ehdotetaan virastolle keinoja valvoa asetusta ja määrätä seuraamuksia.

Lähtökohdat

EU-lainsäädännön velvoitteiden täytäntöönpano