Hallituksen esitys eduskunnalle sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamiseksi (datanhallinta-asetuksen täytäntöönpano)

LVM011:00/2023 Säädösvalmistelu

Hallituksen esityksessä EU:n datanhallinta-asetuksen 3 ja 4 luvun mukaiset viranomaistehtävät ehdotetaan annettavan Liikenne- ja viestintävirastolle ja ehdotetaan virastolle keinoja valvoa asetusta ja määrätä seuraamuksia.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM011:00/2023

Asianumerot VN/4765/2023

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 16.2.2023 – 2.1.2024

Asettamispäivä 16.2.2023

Lainvalmistelu

HE laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.8.2023
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 38/2023
  Arvioitu uusi esittelyviikko 41/2023
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  9.10.2023
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

  • 1183/203

Eduskunnan vastaus EV 39/2023

Ehdotuksen mukaan Liikenne- ja viestintäviraston hoidettaviksi säädettäisiin ne Euroopan unionin datanhallintaa koskevassa asetuksessa tarkoitetut rekisterinpito- ja valvontatehtävät, jotka koskevat datan välityspalveluita ja tunnustettuja data-altruismipohjaisia organisaatioita.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Ranne

YhteyshenkilöMerita Erkkilä, liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Syysistuntokauden 2023 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

EU:n datanhallinta-asetuksessa velvoitetaan jäsenvaltiot nimeämään datan välityspalveluiden ja tunnustettujen data-altruismipohjaisten organisaatioiden rekisteri- ja valvontaviranomainen. Jäsenvaltioiden on lisäksi vahvistettava tehokkaat, oikeasuhtaiset ja varoittavat seuraamukset datanhallinta-asetuksen rikkomisesta.

Hallituksen esityksessä uudet viranomaistehtävät osoitetaan Liikenne- ja viestintävirastolle ja säädetään viraston keinoista valvoa asetuksen noudattamista ja määrätä seuraamuksia.

Tiivistelmä

Hallituksen esityksessä EU:n datanhallinta-asetuksen 3 ja 4 luvun mukaiset viranomaistehtävät ehdotetaan annettavan Liikenne- ja viestintävirastolle ja ehdotetaan virastolle keinoja valvoa asetusta ja määrätä seuraamuksia.

Lähtökohdat

EU-lainsäädännön velvoitteiden täytäntöönpano

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.