Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) meriturvallisuuskomitean (MSC) 107. istunnon pätevyyskirjoja koskevien päätöslauselmien hyväksyminen ja voimaansaattaminen

LVM011:00/2024 Säädösvalmistelu

Hankkeen tavoitteena on saattaa voimaan kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) hyväksytyt, kansainväliseen yleissopimukseen liittyvät muutokset. Hankkeen johdosta Suomi saattaa kansainväliset velvoitteet voimaan oikea-aikaisesti.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM011:00/2024

Asianumerot VN/8265/2024

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 12.3.2024 – 30.6.2024

Asettamispäivä 27.3.2024

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Väinö Pitkänen, Ylitarkastaja
puh. +358 295 342 127
[email protected]

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on saattaa voimaan kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) hyväksytyt, kansainväliseen yleissopimukseen liittyvät muutokset. Hankkeen johdosta Suomi saattaa kansainväliset velvoitteet voimaan oikea-aikaisesti.