Kansallisen tieliikenteen päästökaupan valmistelu ja arviointi

LVM013:00/2021 Kehittäminen

Työryhmä kokoaa arviomuistioon käytettävissä oleva tiedon, selvittää ja ratkaisee tieliikenteen päästökaupan toimeenpanoon liittyviä taloudellisia ja oikeudellisia kysymyksiä, arvioi taloudellisia ja muita vaikutuksia sekä tekee ehdotukset muista tarvittavista toimenpiteistä, kuten yritysten ja kotitalouksien mahdollisista kompensaatiomalleista.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM013:00/2021

Asianumerot VN/3882/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.3.2021 – 31.12.2021

Asettamispäivä 1.3.2021

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Tavoite Suomi on hiiineutraali vuonna 2035

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmä tekee arviomuistion kansallisen tieliikenteen päästökaupan säädösvalmistelutarpeista ja muista tarvittavista toimenpiteistä. Työryhmä tekee myös ehdotukset yritysten ja kotitalouksien mahdollisista kompensaatiomalleista.

Tiivistelmä

Työryhmä kokoaa arviomuistioon käytettävissä oleva tiedon, selvittää ja ratkaisee tieliikenteen päästökaupan toimeenpanoon liittyviä taloudellisia ja oikeudellisia kysymyksiä, arvioi taloudellisia ja muita vaikutuksia sekä tekee ehdotukset muista tarvittavista toimenpiteistä, kuten yritysten ja kotitalouksien mahdollisista kompensaatiomalleista.

Lähtökohdat

Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan tällä hallituskaudella luodaan tiekartta fossiilittomaan liikenteeseen. Hallitusohjelmassa linjataan myös, että yhteistyössä alan toimijoiden kanssa laaditaan toimialakohtaiset tiekartat vähähiilisyyteen, jotka sovitetaan yhteen uusien ilmastotoimien kanssa.

Ilmasto- ja energiapoliittisessa ministerityöryhmässä päätettiin 13.1.2021, että hallitus arvioi ja päättää syksyllä 2021 lisätoimista, joilla liikenteen kasvihuonekaasupäästöt puolitetaan. Samalla päätettiin, että hallitus jatkaa eri toimenpiteiden, mukaan lukien tieliikenteen päästökauppa, valmistelua siltä varalta, että muut kansalliset ja EU-tason ratkaisut eivät riitä päästötavoitteen saavuttamiseen.

Lisätietoja