Valtioneuvoston asetus yksityisteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (1069/2018) muuttamisesta

LVM015:00/2022 Säädösvalmistelu

Yksityistieasetuksen 4 §:n 2 momentissa sekä 6 §:n 1 momentissa säädettyjä avustusmääriä tulisi arvioida uudelleen.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM015:00/2022

Asianumerot VN/10627/2022

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 31.3.2022 –

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Susan Hindström, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 295 342 104
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

L12 -suunnitelmassa on linjattu, että valtio nostaa yksityisteiden tienpitoon vuosittain myönnettävien valtionavustusten määrärahatason 25 miljoonaan euroon vuodessa vuosille 2023–2032, ja että valtio korottaa yksityistieavustusten avustusprosenttia.

Tiivistelmä

Yksityistieasetuksen 4 §:n 2 momentissa sekä 6 §:n 1 momentissa säädettyjä avustusmääriä tulisi arvioida uudelleen.

Lähtökohdat

Yksityisteiden lauttapaikkoja koskeva avustus on jatkossa vähintään 80 % todellisista käyttö- ja kunnossapitokustannuksista. Linjaus liittyy matkojen ja kuljetusten palvelutasoa ja alueiden sisäistä saavutettavuutta koskeviin strategisiin linjauksiin.