Hallituksen esitys teollisuustyöntekijöiden kuljettamista koskevan kansainvälisen säännöstön hyväksymisestä ja laiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä muutetun vakavuusdirektiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä

LVM020:00/2023 Säädösvalmistelu

Hankkeen tavoitteena on, että eduskunta hyväksyisi Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa vuonna 2022 tehdyn IP-säännöstön sekä lain kyseisen säännöstön lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM020:00/2023

Asianumerot VN/13293/2023

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 28.4.2023 – 1.7.2024

Asettamispäivä 11.5.2023

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Katja Viertävä, Hallitusneuvos
puh. +358 295 342 612
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on saattaa voimaan kansainvälisessä merenkulkujärjestössä hyväksytty uusi teollisuustyöntekijöitä kuljettavia aluksia koskeva kansainvälinen turvallisuussäännöstö (IP-säännöstö) sekä panna kansallisesti täytäntöön ro-ro-matkustaja-alusten erityisistä vakavuusvaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/25/EY, jäljempänä vakavuusdirektiivin, muutokset.

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on, että eduskunta hyväksyisi Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa vuonna 2022 tehdyn IP-säännöstön sekä lain kyseisen säännöstön lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Lähtökohdat

IP-säännöstö tulee hyväksyä ennen 1.1.2024, joten laki tulee olla vahvistettu ennen tätä ajankohtaa. Muutetun vakavuusdirektiivin vaatimukset tulee panna kansallisesti täytäntöön viimeistään 5.12.2024.