Hallituksen esitys teollisuustyöntekijöiden kuljettamista koskevan kansainvälisen säännöstön hyväksymisestä ja laiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä muutetun vakavuusdirektiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä

LVM020:00/2023 Säädösvalmistelu

Hankkeen tavoitteena on, että eduskunta hyväksyisi Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa vuonna 2022 tehdyn IP-säännöstön sekä lain kyseisen säännöstön lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM020:00/2023

Asianumerot VN/13293/2023

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 28.4.2023 – 31.12.2024

Asettamispäivä 11.5.2023

Lainvalmistelu

HE ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten sekä yleissopimukseen liittyvän teollisuustyöntekijöitä kuljettavia aluksia koskevan kansainvälisen turvallisuussäännöstön hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.8.2023
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 36/2023
  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 42/2023
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  7.9.2023
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 13/2023

Hankkeen tavoitteena on saattaa voimaan kansainvälisessä merenkulkujärjestössä hyväksytty uusi teollisuustyöntekijöitä kuljettavia aluksia koskeva kansainvälinen turvallisuussäännöstö (IP-säännöstö) sekä panna kansallisesti täytäntöön muutetun vakavuusdirektiivin vaatimukset. Lisäksi tavoitteena on säätää turvallisuusvaatimuksista teollisuustyöntekijöitä kuljettaville aluksille, jotka eivät kuulu SOLAS-yleissopimuksen soveltamisalaan, eli aluksille, joiden bruttovetoisuus on alle 500 sekä kotimaanmatkoilla liikennöiville aluksille.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Ranne

Syysistuntokauden 2023 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Katja Viertävä, Hallitusneuvos
puh. +358 295 342 612
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on saattaa voimaan kansainvälisessä merenkulkujärjestössä hyväksytty uusi teollisuustyöntekijöitä kuljettavia aluksia koskeva kansainvälinen turvallisuussäännöstö (IP-säännöstö) sekä panna kansallisesti täytäntöön ro-ro-matkustaja-alusten erityisistä vakavuusvaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/25/EY, jäljempänä vakavuusdirektiivin, muutokset.

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on, että eduskunta hyväksyisi Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa vuonna 2022 tehdyn IP-säännöstön sekä lain kyseisen säännöstön lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Lähtökohdat

IP-säännöstö tulee hyväksyä ennen 1.1.2024, joten laki tulee olla vahvistettu ennen tätä ajankohtaa. Muutetun vakavuusdirektiivin vaatimukset tulee panna kansallisesti täytäntöön viimeistään 5.12.2024.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.