Luotsauslain uudistaminen

LVM021:00/2021 Säädösvalmistelu

Luotsauslakia (940/2003) pidetään monitulkintaisena ja osin epäjohdonmukaisena. Lakia on tarve selkeyttää ja päivittää vastaamaan paremmin nykyisiä tarpeita.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM021:00/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 29.3.2021 – 31.1.2023

Asettamispäivä 29.3.2021

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Katja Peltola, Ylitarkastaja
puh. +358 295 342 031
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Luotsauslain (940/2003) päivittäminen muuttuneisiin tarpeisiin esimerkiksi luotsauksen henkilölupia koskevien vaatimusten ja luotsinkäyttövelvollisuuden osalta. Lisäksi lakia selkeytetään ja yksinkertaistetaan erityisesti luotsikoulutusta koskevien vaatimuksien osalta. Hankkeessa arvioidaan myös muita kehittämistarpeita esimerkiksi poikkeustilanteisiin varautumisen, Itämerenluotsauksen ja Saimaan tuen alijäämän laskennan osalta.

Tiivistelmä

Luotsauslakia (940/2003) pidetään monitulkintaisena ja osin epäjohdonmukaisena. Lakia on tarve selkeyttää ja päivittää vastaamaan paremmin nykyisiä tarpeita.

Lähtökohdat

Eri sidosryhmät ovat tuoneet esiin tarpeen luotsauslain päivittämiselle. Laki koetaan tulkinnanvaraiseksi ja monimutkaiseksi eikä se täysin vastaa muuttuneita toimintaolosuhteita. Luotsien pätevyysvaatimuksia ja koulutusta koskevia säännöksiä pidetään osin epäjohdonmukaisina ja vanhentuneina.