Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain, laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain sekä liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta

LVM026:00/2022 Säädösvalmistelu

Liikenteen palveluista annettuun lakiin ehdotetaan muutoksia maanteiden henkilö- ja tavaraliikenneluvan haltijan riskiluokittamiseksi sekä ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä annetun direktiivin muuttamisesta johtuvista uusista säännöksistä. Merenkulun säädöksiin tehtäisiin teknisiä muutoksia.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM026:00/2022

Asianumerot VN/17306/2022

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 8.6.2022 – 28.2.2023

Asettamispäivä 14.6.2022

Lainvalmistelu

HE eräiden liikenteenalan lakien muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.1.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  44/2022
  45/2022
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  10.11.2022
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 234/2022

Liikenteen palveluista annettuun lakiin ehdotetaan muutoksia maanteiden henkilö- ja tavaraliikenneluvan haltijan riskiluokittamiseksi sekä ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä annetun direktiivin muuttamisesta johtuvista uusista säännöksistä. Esityksessä ehdotetaan muutoksia, joilla täytäntöön pantaisiin merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta annetun direktiivin kodifiointiin liittyvät muutokset, joilla uuden direktiivin numero päivitettäisiin lakeihin. Lisäksi merenkulkua koskeviin säädöksiin tehtäisiin muita luonteeltaan teknisiä muutoksia.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Katja Peltola, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 342 031
[email protected]

Tiivistelmä

Liikenteen palveluista annettuun lakiin ehdotetaan muutoksia maanteiden henkilö- ja tavaraliikenneluvan haltijan riskiluokittamiseksi sekä ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä annetun direktiivin muuttamisesta johtuvista uusista säännöksistä. Merenkulun säädöksiin tehtäisiin teknisiä muutoksia.

Lisää aiheesta