Liikenne 12 -suunnitelma vuosille 2025 - 2036 (valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys)

LVM029:00/2023 Kehittäminen

Liikenne 12-suunnitelma on 12-vuotinen strateginen dokumentti, jossa käsitellään koko Suomen liikennejärjestelmää valtakunnallisella tasolla kaikissa väylämuodoissa. Suunnitelmassa tarkastellaan mm. verkkoja, liikenteen palveluita sekä liikenteen tietonäkökulmia. Suunnitelmassa tarkastellaan niin matkustaja- kuin tavaraliikennettäkin.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM029:00/2023

Asianumerot VN/18780/2023

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 26.6.2023 – 30.4.2025

Asettamispäivä 26.6.2023

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 6 Kasvun kaava

Alaluku 6.5 Toimivat asuntomarkkinat ja sujuva liikenne

Yhteyshenkilö
Kaisa Kuukasjärvi, Liikenneneuvos
puh. +358 295 342 030
[email protected]

Yhteyshenkilö
Maria Torttila, Johtava erityisasiantuntija
puh. +358 295 342 237
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on tietopohjaiseen päätöksentekoon liittyvien prosessien ja toimintatapojen kehittäminen sekä liikennejärjestelmän pitkäjänteinen suunnittelu.

Tiivistelmä

Liikenne 12-suunnitelma on 12-vuotinen strateginen dokumentti, jossa käsitellään koko Suomen liikennejärjestelmää valtakunnallisella tasolla kaikissa väylämuodoissa. Suunnitelmassa tarkastellaan mm. verkkoja, liikenteen palveluita sekä liikenteen tietonäkökulmia. Suunnitelmassa tarkastellaan niin matkustaja- kuin tavaraliikennettäkin.

Lähtökohdat

Suunnitelman päivittäminen hallituskausittain on lakisääteinen velvoite.

Lisätietoja