Den riksomfattande trafiksystemplanen, Trafik 12 -plan

LVM029:00/2023 Projekt

Trafik 12-planen är ett strategiskt dokument som sträcker sig över 12 år och behandlar transportsy-stemet i Finland på nationell nivå i alla trafikledsformer. I planen granskas bland annat nät, trans-portservice och informationsaspekterna inom trafiken. I planen granskas såväl passagerartrafiken som godstrafiken.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM029:00/2023

Ärendenummer VN/18780/2023

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 26.6.2023 – 30.4.2025

Datum för tillsättande 26.6.2023

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 6 Nyckeln till tillväxt

Alaluku 6.5 Fungerande bostadsmarknader och smidig trafik

Kontaktperson
Kaisa Kuukasjärvi, Liikenneneuvos
tel. +358 295 342 030
[email protected]

Kontaktperson
Maria Torttila, Johtava erityisasiantuntija
tel. +358 295 342 237
[email protected]

Mål och resultat

Målet är att utveckla processerna och verksamhetssätten i fråga om faktabaserat beslutsfattande och planera transportsystemet på lång sikt.

Sammandrag

Trafik 12-planen är ett strategiskt dokument som sträcker sig över 12 år och behandlar transportsy-stemet i Finland på nationell nivå i alla trafikledsformer. I planen granskas bland annat nät, trans-portservice och informationsaspekterna inom trafiken. I planen granskas såväl passagerartrafiken som godstrafiken.

Utgångspunkter

Enligt lagen ska planen uppdateras varje regeringsperiod.

Ytterligare uppgifter