Merivahingonlaskijaa koskevan lainsäädännön uudistaminen/vanhan lainsäädännön kumoaminen

LVM032:00/2019 Säädösvalmistelu

Hankkeella kumotaan merivahingonlaskijaa koskeva vanhentunut lainsäädäntö ja arvioidaan, onko tarvetta antaa asiasta uutta lainsäädäntöä. Alustavasti on arvioitu, että jatkossakin on tarvetta merivahingonlaskijan viralle ja siitä olisi syytä säätää lain tasolla.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM032:00/2019

Asianumerot LVM/1451/03/2019 , VN/11751/2019

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 20.8.2019 – 1.7.2021

Asettamispäivä 20.8.2019

Lainvalmistelu

HE merilain muuttamisesta (merivahingonlaskija)
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 4.2.2020
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  42/2020
  4/2021
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  28.1.2021
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 52/2021

Esityksellä uudistetaan merivahingonlaskijaa koskeva lainsäädäntö (asioiden vireille saattaminen, korvaukset, muutoksenhaku) ja kootaan se uutena lukunaan osaksi merilakia.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Syysistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Risto Saari, Liikenneneuvos
puh. +358408298132
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Kumotaan vanha lainsäädäntö (laki merivahingonlaskijan korvausselvityksestä merivakuutusasioissa 10/1953 ja asetus merivahingonlaskijan toimesta 121/1936): arvioidaan ja todennäköisesti valmistellaan uusi korvaava lakiesitys merilain muuttamisesta (uusi luku merilakiin merivahingonlaskijan tehtävistä).

Tiivistelmä

Hankkeella kumotaan merivahingonlaskijaa koskeva vanhentunut lainsäädäntö ja arvioidaan, onko tarvetta antaa asiasta uutta lainsäädäntöä. Alustavasti on arvioitu, että jatkossakin on tarvetta merivahingonlaskijan viralle ja siitä olisi syytä säätää lain tasolla.

Lähtökohdat

Em. laki merivahingonlaskijan korvausselvityksestä ja asetus merivahingonlaskijan toimesta ovat vanhentuneet ja jo lakiteknisesti vanha lainsäädäntö pitäisi kumota ja tarvittaessa uudistaa lainsäädäntöä ajan tasalle. Jos nähdään tarve uudelle lainsäädännölle, sen sisällöllisiä tavoitteita olisivat ainakin:
- soveltamisalan ja merivahingonlaskijan toimenkuvan selkiyttäminen niin, että lainsäädännössä olisi säädetty merivahingonlaskijan tehtäviin kuuluvan myös venevakuutussopimuksen pohjalta tehtävät korvausselvitykset (kuten käytännössä on nykyisin ollut);
- merivahingonlaskijalle maksettavien korvausten uudistaminen;
- päätöksenteko- ja päätöksiin liittyvien muutoksenhakumenettelyjen saattaminen ajan tasalle.

Lisäksi käydään läpi muiden Pohjoismaiden käytännöt ja tarvittaessa yhdenmukaistetaan kansallisia menettelytapoja soveltuvin osin muiden Pohjoismaiden käytäntöjen kanssa.

Lisää aiheesta