Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain 3 §:n ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 304 §:n muuttamisesta

LVM036:00/2021 Säädösvalmistelu

Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt säädöshankkeen Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen nimeämiseksi Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksesta ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustamisesta annetun asetuksen mukaiseksi kansalliseksi koordinointikeskukseksi.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM036:00/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 12.5.2021 – 31.12.2021

Asettamispäivä 11.5.2021

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Erica Karppinen, Ylitarkastaja
puh. +358 295 342 107
[email protected]

Yhteyshenkilö
Olli Lehtilä, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 295 342 106
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustamisen tavoitteena on edistää eurooppalaisen kyberturvallisuusekosysteemin muodostumista ja auttaa EU:ta vahvistamaan strategista itsenäisyyttä kyberturvallisuuden alalla. Tavoitteeseen pyritään kehittämällä EU:n kyberturvallisuusalan tutkimusta sekä akateemista, yhteiskunnallista, teknologista ja teollista kapasiteettia ja valmiuksia. Lisäksi kehittämistoimenpiteillä vahvistetaan digitaalisten sisämarkkinoiden turvallisuutta ja niiden luotettavuutta.

Kansallisen koordinointikeskuksen tehtävänä on tukea EU –tason osaamiskeskusta sen tehtävien toimeenpanossa. Kansallisena koordinointikeskuksena Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus toimisi kansallisena yhteyspisteenä ja edistäisi kyberturvallisuusekosysteemin kehittymistä. Kyberturvallisuuskeskukselle tulisi hoidettavaksi uusia asetukseen perustuvia tehtäviä, joista on tarpeen säätää Liikenne- ja viestintävirastosta annetussa laissa ja sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa.

Osa Kyberturvallisuuskeskukselle tulevista tehtävistä olisi kokonaan uusia ja osa sellaisia, joita vastaavia tehtäviä Kyberturvallisuuskeskuksessa hoidetaan jo nykyisin. Kyberturvallisuuskeskukselle nimeämisen myötä tulevia uusia tehtäviä olisivat erityisesti kansallisen kyberturvallisuusyhteisön rakentamiseen sekä Digitaalinen Eurooppa- ja Horisontti Eurooppa –ohjelmista kyberturvallisuuteen kohdennettavan rahoituksen kanavointiin liittyvät tehtävät.

Tiivistelmä

Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt säädöshankkeen Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen nimeämiseksi Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksesta ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustamisesta annetun asetuksen mukaiseksi kansalliseksi koordinointikeskukseksi.

Lähtökohdat

Euroopan komissio antoi 12.9.2018 ehdotuksen (COM(2018) 630 final) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, jolla perustettaisiin Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskus ja kyberturvallisuuden kansallisten koordinointikeskusten verkosto. Asetuksella kehitetään EU:n kyberturvallisuuden koordinaatiota sekä yhteistyötä elinkeinoelämän, kyberturvallisuusalan tutkimusyhteisöjen ja hallitusten välillä.

Asetuksella perustetaan koordinaation ja yhteistyön kehittämiseksi Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskus ja kansallisten koordinointikeskusten verkosto, jonka muodostavat jäsenvaltioiden nimeämät kansalliset koordinointikeskukset. Kansalliset koordinointikeskukset kokoavat kansallisen tason kyberturvallisuuden sidosryhmistä yhteisön, josta tulee yhdessä EU –tason osaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten kanssa osa EU:n laajuista kyberturvallisuuden osaamisyhteisöä.

Lisätietoja