Vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtionneuvoston asetuksen muuttaminen, ilmoitusvelvollisuus tilapäisestä säilytyksestä

LVM037:00/2018 Säädösvalmistelu

Säädöshankkeen tarkoituksena on selkeyttää erityisesti VAK-rautatieasetuksessa olevaa tilapäiseen säilytykseen liittyvää ilmoitusta ja mahdollisesti muita säännöksiä. Lisäksi tehtäisiin mahdollisesti eräitä muita päivityksiä ja lisäyksiä. Hanke toteutettaisiin antamalla muutosasetus.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM037:00/2018

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä 2.5.2018

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös 271/2019

Tavoitteet ja tuotokset

Annettaisiin muutosasetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetusta valtioneuvoston asetuksesta (195/2002).
Tavoitteena on täsmentää pelastusviranomaisille tehtävää ilmoitusta tilapäisestä säilytyksestä. Lisäksi tarkoituksena olisi säätää muun muussa rataverkonhaltijoiden erityiskoulutuksesta ja onnettomuusilmoituksesta. Samalla voidaan tarvittaessa tehdä myös muita täsmennyksiä, lisäyksiä ja korjaavia muutoksia voimassaoleviin säännöksiin.

Tiivistelmä

Säädöshankkeen tarkoituksena on selkeyttää erityisesti VAK-rautatieasetuksessa olevaa tilapäiseen säilytykseen liittyvää ilmoitusta ja mahdollisesti muita säännöksiä. Lisäksi tehtäisiin mahdollisesti eräitä muita päivityksiä ja lisäyksiä. Hanke toteutettaisiin antamalla muutosasetus.

Lähtökohdat

Tilapäiseen säilytykseen liittyvä ilmoitusvelvollisuus on kirjoitettu passiiviin muotoon. Voimassaolevan säännöksen mukaan ilmoitus tehdään pelastusviranomaiselle pelastusviranomaisten kanssa sovitulla tavalla.

Lisätietoja