Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Yleisradio Oy:sta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

LVM039:00/2020 Säädösvalmistelu

Hankkeessa muutettaisiin Yleisradio Oy:sta annetun lain 7 §:ää niin, että siinä tarkennettaisiin Yleisradion julkisen palvelun tehtävän sääntelyä. Ehdotetut säännökset rajoittaisivat Yleisradio Oy:n mahdollisuutta julkaista tekstimuotoisia sisältöjä osana julkisen palvelun tehtävää.
Ehdotuksen tavoitteena muuttaa Yleisradio Oy:n julki

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM039:00/2020

Asianumerot VN/15021/2020

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 16.6.2020 – 1.5.2022

Asettamispäivä 16.6.2020

Lainvalmistelu

HE laiksi Yleisradio Oy:sta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 19.8.2020
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 44/2020
  Arvioitu uusi esittelyviikko 51/2020
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  17.12.2020
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 15/2022

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Yleisradio Oy:sta annetun lain 7 §:ää niin, että siinä tarkenettaisiin Yleisradion julkisen palvelun tehtävän sääntelyä. Ehdotetut säännökset rajoittaisivat Yleisradio Oy:n mahdollisuutta julkaista tekstimuotoisia sisältöjä osana julkisen palvelun tehtävää. Ehdotuksen tavoitteena muuttaa Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävän määrittelyä niin, että se olisi EU:n valtiontukisääntelyn mukainen.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Syysistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksen tavoitteena on tarkentaa Yleisradion julkisen palvelun tehtävän sääntelyä lain 7 §:ssä ja mahdollistaa se, että Yleisradio voi jatkossakin tarjota tekstimuotoisia sisältöjä osana julkisen palvelun yleisradiotoimintaa. Ehdotus rajoittaisi Yleisradion mahdollisuutta tarjota tekstimuotoisia sisältöjä osana julkisen palvelun tehtävää. Tavoitteena muuttaa sääntelyä niin, että se olisi EU:n valtiontukisääntelyn mukainen. Ehdotetut säännökset selventäisivät nykyistä sääntelyä kaupallisen median toimintaympäristön kannalta.

Tiivistelmä

Hankkeessa muutettaisiin Yleisradio Oy:sta annetun lain 7 §:ää niin, että siinä tarkennettaisiin Yleisradion julkisen palvelun tehtävän sääntelyä. Ehdotetut säännökset rajoittaisivat Yleisradio Oy:n mahdollisuutta julkaista tekstimuotoisia sisältöjä osana julkisen palvelun tehtävää.
Ehdotuksen tavoitteena muuttaa Yleisradio Oy:n julki

Lähtökohdat

Medialiitto ry. (jäljempänä Medialiitto) teki Euroopan komissiolle 21 päivänä kesäkuuta 2017 valtiontukikantelun Yleisradiolle maksetusta valtiontuesta. Medialiitto pyysi Euroopan komissiota ratkaisemaan, saako julkisia varoja käyttää sellaisten tekstimuotoisten journalististen verkkosisältöjen tuottamiseen.

Euroopan komission kanssa käytyjen neuvotteluiden tuloksena Yleisradiota koskevaa lainsäädäntöä (7§) täsmennettäisiin vastaamaan valtiontukisääntelyn vaatimuksia.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.