Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksestä

LVM039:00/2022 Säädösvalmistelu

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksestä annettaisiin uudestaan. Uudistuksen tarkoituksena on tehdä sisällöllisiä ja lakiteknisiä muutoksia työjärjestykseen.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM039:00/2022

Asianumerot VN/28147/2022

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 2.11.2022 –

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Ronja Kava, Neuvotteleva virkamies
[email protected]

Yhteyshenkilö
Saara Kulmala, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 295 342 033
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Muutoksen tavoitteena on antaa uudestaan liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä. Sisällöllisesti työjärjestystä muutettaisiin mm. niin, että ilmoittajansuojelulaista johtuvat muutokset sisällytettäisiin työjärjestykseen ja ministeriön verkkojen sääntely-yksikön nimi muutettaisiin. Samalla asetusta korjattaisiin lakiteknisesti.

Tiivistelmä

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksestä annettaisiin uudestaan. Uudistuksen tarkoituksena on tehdä sisällöllisiä ja lakiteknisiä muutoksia työjärjestykseen.

Lähtökohdat

Liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestystä muutetaan sisällöllisesti ja samalla siihen tehdään lakiteknisiä korjauksia. Siten työjärjestys on syytä antaa kokonaan uudestaan.