Journalismin koronatuet

Journalismin koronatuet

LVM040:00/2020 Säädösvalmistelu

Hallitus esitti lisätalousarviossaan journalismin tukemiseen 5 miljoonaa euroa tukea vuodelle 2020. Toimenpiteellä tuetaan koronaviruksen takia talousvaikeuksiin joutuneita tiedotusvälineitä.

Journalismin tukia koskeva valtioneuvoston asetus annettiin lokakuussa 2020. Liikenne- ja viestintävirasto teki tukipäätökset 21.12.2020.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM040:00/2020

Asianumerot VN/9067/2020 , VN/20051/2020

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 15.6.2020 – 9.4.2021

Asettamispäivä 15.6.2020

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksen tavoitteena on lisätä monimuotoista journalistista sisältöä sekä sen tarjontaa ja kehittää journalismia erityisesti paikallisella ja alueellisella tasolla.

Valtioneuvoston asetuksella annettaisiin tarkemmat säännökset journalistisen sisällön edistämiseen annettavan avustuksen tarkoituksesta ja tavoitteista, myöntämisperusteista sekä hakijoilta vaadittavista selvityksistä.

Tuen tavoitteena on tukea sananvapautta. Tukimallin tavoitteena on varmistaa tuen myönnön riippumattomuus.

Tukea valmisteleva työryhmä antaa ehdotuksensa myös pidempiaikaisesti journalismin tukimallista.

Tiivistelmä

Hallitus esitti lisätalousarviossaan journalismin tukemiseen 5 miljoonaa euroa tukea vuodelle 2020. Toimenpiteellä tuetaan koronaviruksen takia talousvaikeuksiin joutuneita tiedotusvälineitä.

Journalismin tukia koskeva valtioneuvoston asetus annettiin lokakuussa 2020. Liikenne- ja viestintävirasto teki tukipäätökset 21.12.2020.

Lähtökohdat

Liikenne- ja viestintäministeriö antoi 16. huhtikuuta 2020 Elina Grundströmille toimeksi laatia selvitys siitä, miten journalismia voidaan tukea tilanteessa, jossa koronakriisi on lisännyt luotettavan ja totuudenmukaisen journalismin tarvetta, mutta heikentänyt voimakkaasti sen taloudellisia toimintaedellytyksiä. Lisäksi selvityksessä esitettiin pysyvämpiä tukiratkaisuja. Selvitys luovutettiin ministeriölle 28.4.2020.

Lisätietoja