Valtioneuvoston asetus LVM/2020/106

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.10.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta journalistisen sisällön edistämiseen vuonna 2020

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Osastopäällikkö, ylijohtaja Olli-Pekka Rantala, p. 029 5342585

Asia

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi valtioneuvoston asetus journalistisen sisällön edistämiseen vuonna 2020. Vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa varattiin tiedotusvälineiden tukeen 5 miljoonaa euroa. Valtionavustuslain nojalla annettavalla asetuksella säädettäisiin määrärahan käytöstä. Avustuksen tarkoituksena on kattaa journalistisesta työstä aiheutuvia kustannuksia tiedotusvälineille, jotka tuottavat paikallista, alueellista tai valtakunnallista journalismia. Avustusta voitaisiin myöntää Suomessa tai Ahvenanmaalla toimivalle yritykselle, jos yrityksen mainosmyynti COVID-19–tartuntatautiepidemian johdosta on vähentynyt vähintään 30 prosenttia ja liikevaihto vähintään 10 prosenttia 1 päivän huhtikuuta ja 31 päivän toukokuuta 2020 välisenä aikana verrattuna edeltävän vuoden vastaavaan ajankohtaan. Avustuksen edellytyksenä on, että yritys kohdentaa avustuksen Suomessa tai Ahvenanmaalla toimivalle tiedotusvälineelleen. Avustusta saavan tiedotusvälineen tulisi täyttää myös muita kriteereitä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 5.10.2020.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen valtionavustuksesta journalistisen sisällön edistämiseen vuonna 2020

Vaikutukset

Avustusta voitaisiin myöntää journalistista työtä tekevien henkilöiden palkkoihin ja journalistisen sisällön hankkimiseen käytettyihin freelance-palkkioihin. Avustus jaetaan kaikkien avustusta hakeneiden 5 §:n edellytykset täyttävien yritysten kesken. Avustuksen kokonaismäärä on enintään 800 000 euroa yritystä kohti. Jos yrityksen mainosmyynti on vähentynyt yli 50 prosenttia 1 päivän huhtikuuta ja 31 päivän toukokuuta välisenä aikana verrattuna edeltävän vuoden vastaavaan ajankohtaan, maksettaisiin avustus 1,3-kertaisena. Avustus kohdentuisi erityisesti mm. sanoma- ja kaupunkilehdille. Arvion mukaan noin 80 prosentilla vastanneista sanoma- ja kaupunkilehtinimikkeistä asetusluonnoksen taloudelliset ehdot sekä mainosmyynnin että liikevaihdon osalta täyttyvät huhti-toukokuun lukujen perusteella. Avustuksen kysynnän voidaan ennakoida olevan suurta.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.