Valtioneuvoston yleisistunto 1.10.2020 VN 97/2020

Istunnon ajankohta 1.10.2020 13.00 | Paikka: Helsinki

1.10.2020 14.20 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Seppo Määttä, Osastopäällikkö p.+35 8295160598

Strategisen tutkimuksen teema-alueet ja painopiste vuodelle 2021

Puolustusministeriö

Petri Toivonen, Vanhempi osastoesiupseeri p.029 5140700

Turvallisuuskomitean varapuheenjohtajan asettaminen

Petri Laurila, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140437

Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ympäristöministeriö