Valtioneuvoston yleisistunto 1.10.2020 VN 97/2020

Istunnon ajankohta 1.10.2020 13.00

1.10.2020 14.20 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.