Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/76

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.10.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain muuttamisesta (HE 103/2020 vp; EV 97/2020 vp)

HE 103/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Marjaana Aarnikka, Kaupallinen neuvos p.+35 8295062122
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 11 päivänä lokakuuta 2020
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen