Valtioneuvoston asetus TEM/2020/132

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.10.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Henri Backman, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295063581
Asia
Asetusta täydennetään kolmella uudella tuotenimikkeellä, joista voidaan tehdä turvavarastointisopimuksia. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 6.10.2020, ja se on tarkoitettu olemaan voimassa muutettavan asetuksen voimassaoloa vastaavasti 18.7.2023 saakka.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen turvavarastointiohjelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Turvavarastoinnista aiheutuvat kustannukset katetaan valtion talousarvion ulkopuolisen huoltovarmuusrahaston varoilla.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen