Tehtävään määrääminen OM/2020/121

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.10.2020 13.00

Oikeusministeriö

Asiantuntijajäsenen ja asiantuntijajäsenten varajäsenten määrääminen vakuutusoikeuteen 31.12.2024 päättyvän toimikauden loppuun

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Vakuutusoikeudessa asian käsittelyyn ja ratkaisemiseen osallistuu vakuutusoikeuden lainoppineiden jäsenten lisäksi työelämän ja työmarkkinoiden tai yritystoiminnan olosuhteita tuntevia jäseniä muun muassa oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain (677/2016) 6 §:ssä tarkoitetuissa asioissa. Tuomioistuinlain (673/2016) 17 luvun 3 §:n mukaan valtioneuvosto määrää asiantuntijajäsenet vakuutusoikeuteen. Asiantuntijajäseniä määrätään mainitun luvun 4 §:n mukaan riittävä määrä ja heille voidaan määrätä riittävä määrä varajäseniä. Mainitun luvun 5 §:n mukaan asiantuntijajäsenet määrätään viiden vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Jos asiantuntijajäsenen tehtävä vapautuu kesken toimikauden, asiantuntijajäsenen tilalle voidaan määrätä uusi jäsen. Vakuutusoikeus on esittänyt, että työoloja tai yritystoiminnan olosuhteita tunteviksi asiantuntijajäseneksi ja asiantuntijajäsenten varajäseniksi määrätään jäljellä olevaksi 31.12.2024 päättyväksi toimikaudeksi eri asiaryhmissä seuraavat henkilöt: 1. oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain 6 §:n 1 momentin 4 kohdan (kunnan palveluksessa olevien ansioeläkeasiat) mukaisiin asioihin asiantuntijajäseneksi lakimies Kai Kullaa 2. oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain 6 §:n 1 momentin 5 kohdan (valtion palveluksessa tai siihen rinnastettavassa palveluksessa olevien ansioeläkeasiat) mukaisiin asioihin asiantuntijajäsenen varajäseneksi lakimies Rita Ridanpää 3. oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain 6 §:n 1 momentin 6 kohdan (yrittäjien ansioeläkeasiat) mukaisiin asioihin asiantuntijajäsenen varajäseneksi oikeustieteen maisteri Karoliina Katila

Esitys
Valtioneuvosto määrää vakuutusoikeuteen työoloja tai yritystoiminnan olosuhteita tunteviksi asiantuntijajäseniksi ja varajäseniksi 1.11.2020 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 31.12.2024 saakka oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain 6 §:n 1 momentin 4 kohdan (kunnan palveluksessa olevien ansioeläkeasiat) mukaisiin asioihin asiantuntijajäseneksi lakimies Kai Kullaan, oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain 6 §:n 1 momentin 5 kohdan (valtion palveluksessa tai siihen rinnastettavassa palveluksessa olevien ansioeläkeasiat) mukaisiin asioihin asiantuntijajäsenen varajäseneksi lakimies Rita Ridanpään ja oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain 6 §:n 1 momentin 6 kohdan (yrittäjien ansioeläkeasiat) mukaisiin asioihin asiantuntijajäsenen varajäseneksi oikeustieteen maisteri Karoliina Katilan
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Vakuutusoikeuden esitys 27.8.2020 *
  2. Vakuutusoikeuden esitys 2.9.2020 *
  3. Vakuutusoikeuden esitys 21.8.2020 *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.