Viran täyttäminen OM/2020/122

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.10.2020 13.00

Oikeusministeriö

1) Helsingin hovioikeuden presidentin viran (D 22) täyttäminen 2) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi oikeusneuvos Asko Kauko Välimaa Virkoihin 2) esitetään nimitettäviksi hallinto-oikeustuomari Renne Tapani Pulkkinen ja hallinto-oikeustuomari Kaisa Leena Hiltunen Virkaan 3) esitetään nimitettäväksi määräaikainen vakuutusoikeustuomari, vakuutusoikeuden esittelijä Maija-Liisa Goebel

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Helsingin hovioikeuden presidentin virkaan oikeusneuvos Asko Kauko Välimaan 1.11.2020 lukien 31.10.2027 päättyväksi määräajaksi, Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Renne Tapani Pulkkisen 1.12.2020 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan hallinto-oikeustuomari Kaisa Leena Hiltusen 1.12.2020 lukien ja vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin virkaan määräaikaisen vakuutusoikeustuomarin, vakuutusoikeuden esittelijä Maija-Liisa Goebelin 1.11.2020 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen