Sopimuksen hyväksyminen UM/2020/156

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.10.2020 13.00

Ulkoministeriö

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä eteläisen Afrikan kehitysyhteisön (SADC) talouskumppanuussopimusvaltioiden välisen talouskumppanuussopimuksen hyväksyminen

Ministeri
Ville Skinnari
Esittelijä
Katja Ahlfors, Lähetystöneuvos p.029 5350191
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti hyväksyy Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä eteläisen Afrikan kehitysyhteisön (SADC) talouskumppanuussopimusvaltioiden välisen talouskumppanuussopimuksen
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen