Valtioneuvoston kirjelmä OM/2020/128

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.10.2020 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle luonnoksesta komission delegoiduksi asetukseksi (operatiivisten henkilötietojen ryhmien ja rekisteröityjen ryhmien luettelointi)

U 49/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Katariina Jahkola, Hallitusneuvos, yksikönpäällikkö p.029 5150246
Asia
Luonnoksella komission delegoiduksi asetukseksi muutettaisiin neuvoston asetusta (EU) 2017/1939 tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa (EPPO-asetus). Delegoidun asetusluonnoksen tavoitteena on EPPO-asetuksen mukaisesti luetella operatiivisten henkilötietojen ryhmät ja ne rekisteröidyt ryhmät, joiden operatiivisia henkilötietoja voidaan käsitellä EPPO:n sähköisen asianhallintajärjestelmän hakemistossa.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen