Valtioneuvoston esittelijäksi määrääminen OM/2020/127

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.10.2020 13.00

Oikeusministeriö

Oikeusministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Katri Kummoinen, Lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö p.029 5150266
Asia
Erityisasiantuntija Joanna Grandell työskentelee oikeusministeriön yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osastolla, siviilioikeusyksikössä. Yksikön tehtäviin kuuluu muun muassa suunnitella ja valmistella henkilö-, perhe- ja perintöoikeutta sekä sopimus- ja velvoiteoikeutta koskevia lainsäädännöllä toteutettavia uudistuksia. On tarkoituksenmukaista, että valmistelija voi itse esitellä valmistelemansa asiat valtioneuvostolle. Grandell on valmistunut oikeustieteen maisteriksi 2012. Hän on työskennellyt oikeusministeriössä määräaikaisessa virkasuhteessa 1.1.2015 lukien ja vakinaisessa virkasuhteessa 1.2.2017 alkaen. Grandellin viran nimi on 1.6.2020 lukien muutettu ylitarkastajasta erityisasiantuntijaksi. Ennen viran nimen muutosta hänellä oli valtioneuvoston esittelijäoikeudet. Grandell on suorittanut valtioneuvoston esittelijäkurssin huhtikuussa 2017. Hänellä on VNOS 34 §:ssä edellytetty korkeakoulututkinto ja häntä voidaan pitää soveltuvana toimimaan valtioneuvoston esittelijänä. Grandellilla on koulutuksensa ja työkokemuksensa perusteella hyvät tiedot valtioneuvoston päätöksentekomenettelystä.
Esitys
Valtioneuvosto määrää erityisasiantuntija Joanna Grandellin valtioneuvoston esittelijäksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen