Viran täyttäminen PLM/2020/58

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.10.2020 13.00

Puolustusministeriö

Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Petri Laurila, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140437
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan (vaativuusluokka 13.1) komentajakapteeni Matti Sirkkolan 9.11.2020-8.11.2023 väliseksi ajaksi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen