Muutos komitean kokoonpanossa PLM/2020/57

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.10.2020 13.00

Puolustusministeriö

Turvallisuuskomitean varapuheenjohtajan asettaminen

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Petri Toivonen, Vanhempi osastoesiupseeri p.029 5140700
Asia
Turvallisuuskomiteasta annetun valtioneuvoston asetuksen (77/2013) 3 §:n 1 momentin mukaan pääministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri on komitean jäsen. Asetuksen 3 §:n 2 momentin mukaan komitean puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan asettaa valtioneuvoston yleisistunto puolustusministeriön esittelystä. Valtioneuvosto on nimittänyt pääministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen Henrik Haapajärven ajalle 17.9.2020 – 17.1.2020, kuitenkin enintään pääministerin valtiosihteeri Koskisen virkavapauden ajaksi.
Esitys
Valtioneuvosto asettaa Turvallisuuskomitean varapuheenjohtajaksi valtiosihteeri Henrik Haapajärven 17.1.2021 asti, kuitenkin enintään pääministerin valtiosihteeri Koskisen virkavapauden ajaksi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen