Valtion edustajan määrääminen OKM/2020/59

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.10.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston edustajan määrääminen Suomen evankelisluterilaisen kirkon kirkolliskokoukseen

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Elina Anttila, Hallitussihteeri p.+35 8295330184
Asia
Kirkkolain (1054/1993) 20 luvun 1 §:n mukaan yhtenä kirkon edustajana kirkolliskokouksessa on valtioneuvoston määräämä edustaja. Kirkkohallitus on 21.4.2020 päivätyllä kirjeellään pyytänyt, että valtioneuvosto määräisi edustajansa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen toiselle istuntokaudelle 2.–6.11.2020.
Esitys
Valtioneuvosto päättää määrätä edustajakseen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen toiselle istuntokaudelle 2.–6.11.2020 tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon ja varaedustajiksi ylijohtaja Riitta Kaivosojan ja hallitusneuvos Hanna Kiiskisen
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen