Määrärahan jako MMM/2020/137

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.10.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Määrärahan jako valtion rahoitusosuuden jakaminen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa momentille 30.40.62 myönnetyistä määrärahoista.

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Timo Halonen, Neuvotteleva virkamies p.029 5162411
Asia
Valtion vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa momentille 30.40.62 (Elinkeinokalatalouden edistäminen) on budjetoitu 755 000 euron suuruinen määräraha Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014–2020 mukaisiin toimenpiteisiin. Määrärahasta jaetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille alueellisia käyttöoikeuksia 755 000 euroa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston valtion rahoitusosuutena käytettäväksi Suomen toimintaohjelman 2014–2020 mukaisiin toimenpiteisiin. Varojen tarkoituksenmukaisen käytön mahdollistamiseksi maa- ja metsätalousministeriö oikeutetaan vähäisiltä osin omalla päätöksellään siirtämään ELY-keskukselle myönnettyä alueellista käyttöoikeutta toisille ELY-keskuksille ilman valtioneuvoston ja valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan käsittelyä.
Esitys
Valtioneuvosto päättää valtion rahoitusosuuden jakamisesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille käytettäväksi Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014–2020 mukaisiin toimenpiteisiin. (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Esityksessä ehdotetaan jaettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa momentille 30.40.62 myönnetyn määrärahan käyttöoikeutta yhteensä 755 000 euroa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014–2020 mukaisiin toimenpiteisiin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen