Valtioneuvoston asetus YM/2020/45

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.10.2020 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksen myöntämisestä Suomen ilmastopaneelin tehtävien täyttämiseksi

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Elina Vaara, Erityisasiantuntija p.050 5723942
Asia
Asetuksella säädetään tarkemmin Suomen ilmastopaneelin toteuttamia hankkeita varten myönnettävien avustusten soveltamisalasta, avustuksen hakemisesta, valtionapuviranomaisesta ja tarkoituksesta. Tavoitteena on selkeyttää ja rajata avustusmenettelyä ilmastopaneelin tehtävien täyttämisen varmistamiseksi. Ilmastopaneeli laatii itse oman toimintaohjelmansa kullekin kaudelle ja toteuttaa riippumattomasti ilmastopolitiikkaan liittyviä tutkimus- ja selvityshankkeita paneelin toimintaa varten osoitetun määrärahan puitteissa. Hankkeiden osalta on siirrytty vuonna 2020 avustus- ja rahoituspäätöspohjaiseen menettelyyn, mikä edellyttää asetuksenantoa valtionavustuslain 8 §:n nojalla. Valtionapuviranomaisena toimii edelleen ympäristöministeriö. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 15.10.2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen valtionavustuksen myöntämisestä Suomen ilmastopaneelin tehtävien täyttämiseksi
Vaikutukset
Asetus yksinkertaistaa hakumenettelyä ja vähentää valtionapuviranomaisen hallinnollista taakkaa. Tarkentamalla valtionavustuksen myöntämisen edellytyksiä asetus vahvistaa lisäksi hallinnon avoimuutta. Asetuksella ei arvioida olevan muita taloudellisia-, yhteiskunnallisia tai ympäristövaikutuksia. Asetuksessa tarkoitettuja avustuksia myönnettäisiin valtion talousarviossa ilmastopaneelin toimintaan myönnetyn määrärahan puitteissa, joten sillä ei olisi välittömiä vaikutuksia valtion talousarvioon.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen