Hallituksen esitys laajakaistarakentamisen tuesta

LVM043:00/2019 Säädösvalmistelu

Valtakunnallisella laajakaistatukiohjelmalla on myönnetty julkista tukea huippunopeiden laajakaistayhteyksien rakentamiseen. Tukiohjelmaan liittyviä hakemuksia on voinut jättää vuoden 2018 loppuun asti. Hallitusohjelman mukaan laajakasitatukiohjelmaa jatketaan. Se suunnataan alueille, joille ei ole tulossa kaupallista laajakaistaa ennen vuotta 2025

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM043:00/2019

Asianumerot VN/1001/2020

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä 16.1.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Elinvoimainen Suomi

Strategiset kokonaisuudet Liikenneverkon kehittäminen

Keino Jatketaan laajakaistaohjelmaa ja luodaan paremmin ohjattu laajakaistalaki

Lainvalmistelu

HE laiksi laajakaistarakentamisen tuesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 4.2.2020
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 42/2020
  Arvioitu uusi esittelyviikko 46/2020
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  12.11.2020
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 195/2020

Valtakunnallisella laajakaistatukiohjelmalla on myönnetty julkista tukea huippunopeiden laajakaistayhteyksien rakentamiseen. Tukiohjelmaan liittyviä hakemuksia on voinut jättää vuoden 2018 loppuun asti. Hallitusohjelman mukaan laajakasitatukiohjelmaa jatketaan. Se suunnataan alueille, joille ei ole tulossa kaupallista laajakaistaa ennen vuotta 2025.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Syysistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Sami Pekola, Ylitarkastaja
[email protected]

Yhteyshenkilö
Katariina Vuorela, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 295 342 029
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tarkoituksena on jatkaa laajakaistatukiohjelmaa. Ohjelma toteutetaan vuosina 2021-2023 ja suunnataan alueille, joille ei ole tulossa kaupallista laajakaistatarjontaa ennen vuotta 2025.

Tiivistelmä

Valtakunnallisella laajakaistatukiohjelmalla on myönnetty julkista tukea huippunopeiden laajakaistayhteyksien rakentamiseen. Tukiohjelmaan liittyviä hakemuksia on voinut jättää vuoden 2018 loppuun asti. Hallitusohjelman mukaan laajakasitatukiohjelmaa jatketaan. Se suunnataan alueille, joille ei ole tulossa kaupallista laajakaistaa ennen vuotta 2025

Lähtökohdat

Valtakunnallisessa Nopea laajakaista -tukiohjelmassa on myönnetty julkista tukea huippunopeiden laajakaistaverkkojen rakentamiskustannuksiin vuodesta 2011 alkaen. Tukea on myönnetty verkon rakentamiseen alueille, joille ei markkinaehtoisesti syntyisi verkkoa.

Nopea laajakaista -tukiohjelmaan liittyvät tukihakemukset on tullut toimittaa Liikenne- ja viestintävirastolle vuoden 2018 loppuun mennessä. Tuettujen yhteyksien rakentaminen ja tukien maksaminen jatkuu kuitenkin vuoteen 2021 saakka. Vuoden 2018 loppuun mennessä tukiohjelmaan puitteissa oli rakennettu laajakaistasaatavuus noin 83 000 kotitaloudelle. Tukiohjelman tavoitteena oli ulottaa laajakaista 130 000 kotitaloudelle. Tämänhetkisten arvioiden mukaan tukiohjelman tavoitteet saavutetaan. Suomessa on kuitenkin yhä alueita, joille laajakaistayhteyksien markkinaehtoisen saatavuuden ei uskota syntyvän esimerkiksi pitkien etäisyyksien vuoksi.

Digitaalisen infrastruktuurin strategian mukaan Suomi tavoittelee viestintäyhteyksien kehittymistä vähintään Euroopan komission tavoitteiden mukaisesti. Vuonna 2025 kaikilla kotitalouksilla tulisi olla mahdollisuus käyttää vähintään 100 Mbit/s yhteyksiä. Yhteyden nopeus on voitava kasvattaa yhteen gigabittiin sekunnissa.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.