Regeringens proposition om stöd förbyggande av bredband

LVM043:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Valtakunnallisella laajakaistatukiohjelmalla on myönnetty julkista tukea huippunopeiden laajakaistayhteyksien rakentamiseen. Tukiohjelmaan liittyviä hakemuksia on voinut jättää vuoden 2018 loppuun asti. Hallitusohjelman mukaan laajakasitatukiohjelmaa jatketaan. Se suunnataan alueille, joille ei ole tulossa kaupallista laajakaistaa ennen vuotta 2025

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM043:00/2019

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande 16.1.2020

Förhållande till regeringsprogrammet

Strategiset kokonaisuudet Ett livskraftigt Finland

Strategiset kokonaisuudet Utvecklingen av transportnätet

Metod Bredbandsprogrammet fortsätter och lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden ska styras bättre

Lagberedning

RP om stöd för byggande av bredband
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 4.2.2020
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  42/2020
  46/2020
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

  12.11.2020
 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 195/2020

Genom det riksomfattande stödprogrammet för bredband har offentligt stöd beviljats för byggande av supersnabba bredbandsförbindelser. Ansökningar har kunnat lämnas in till stödprogrammet fram till utgången av 2018. Enligt regeringsprogrammet ska stödprogrammet för bredband fortsätta. Det kommer att inriktas på områden där kommersiellt bredband inte väntas före 2025.

Ansvarig ministerLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Ytterligare uppgifter

 • Budgetlag: genom lagförslaget påverkas statens inkomster eller anvisas anslag till syften som föreskrivs i lag.

 • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2020

Kontaktperson
Sami Pekola, Ylitarkastaja
[email protected]

Kontaktperson
Katariina Vuorela, Neuvotteleva virkamies
tel. +358 295 342 029
[email protected]

Mål och resultat

Hankkeen tarkoituksena on jatkaa laajakaistatukiohjelmaa. Ohjelma toteutetaan vuosina 2021-2023 ja suunnataan alueille, joille ei ole tulossa kaupallista laajakaistatarjontaa ennen vuotta 2025.

Sammandrag

Valtakunnallisella laajakaistatukiohjelmalla on myönnetty julkista tukea huippunopeiden laajakaistayhteyksien rakentamiseen. Tukiohjelmaan liittyviä hakemuksia on voinut jättää vuoden 2018 loppuun asti. Hallitusohjelman mukaan laajakasitatukiohjelmaa jatketaan. Se suunnataan alueille, joille ei ole tulossa kaupallista laajakaistaa ennen vuotta 2025

Utgångspunkter

Valtakunnallisessa Nopea laajakaista -tukiohjelmassa on myönnetty julkista tukea huippunopeiden laajakaistaverkkojen rakentamiskustannuksiin vuodesta 2011 alkaen. Tukea on myönnetty verkon rakentamiseen alueille, joille ei markkinaehtoisesti syntyisi verkkoa.

Nopea laajakaista -tukiohjelmaan liittyvät tukihakemukset on tullut toimittaa Liikenne- ja viestintävirastolle vuoden 2018 loppuun mennessä. Tuettujen yhteyksien rakentaminen ja tukien maksaminen jatkuu kuitenkin vuoteen 2021 saakka. Vuoden 2018 loppuun mennessä tukiohjelmaan puitteissa oli rakennettu laajakaistasaatavuus noin 83 000 kotitaloudelle. Tukiohjelman tavoitteena oli ulottaa laajakaista 130 000 kotitaloudelle. Tämänhetkisten arvioiden mukaan tukiohjelman tavoitteet saavutetaan. Suomessa on kuitenkin yhä alueita, joille laajakaistayhteyksien markkinaehtoisen saatavuuden ei uskota syntyvän esimerkiksi pitkien etäisyyksien vuoksi.

Digitaalisen infrastruktuurin strategian mukaan Suomi tavoittelee viestintäyhteyksien kehittymistä vähintään Euroopan komission tavoitteiden mukaisesti. Vuonna 2025 kaikilla kotitalouksilla tulisi olla mahdollisuus käyttää vähintään 100 Mbit/s yhteyksiä. Yhteyden nopeus on voitava kasvattaa yhteen gigabittiin sekunnissa.

Mer om ämnet

KM Beslut
KM Beslut