26 GHz:n taajuusalueen huutokauppa

26 GHz:n taajuusalueen huutokauppa

LVM045:00/2019 Säädösvalmistelu

Toimiluvat valtakunnalliseen toimiluvanvaraiseen käyttöön huutokaupattaisiin kesällä 2020. Taajuusalue on tunnistettu Euroopassa keskeiseksi 5G –verkkojen rakentumisen kannalta. Taajuusalueen käyttöönotto kasvattaisi tiedonsiirtokapasiteettia ja -nopeuksia sekä lyhentäisi yhteysviiveitä.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM045:00/2019

Asianumerot VN/2789/2020

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 7.1.2020 – 30.6.2020

Asettamispäivä 11.9.2019

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Rinne

Strategiset kokonaisuudet Elinvoimainen Suomi

Tavoite Toimiva viestintä ja tiedonvälitys

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Tavoitteet ja tuotokset

Taajuusalueen käyttöönotto kasvattaisi tiedonsiirtokapasiteettia ja –nopeuksia sekä lyhentäisi yhteysviiveitä. Taajuusalueella toteuttavat peittoalueet olisivat pieniä, koska rakentaminen olisi kallista johtuen korkeiden taajuuksien ominaisuuksista, jotka edellyttävät tukiasemien sijoittelua tiheästi. Taajuusalue soveltuisi suurten yhteysnopeuksien tarjoamiseen esimerkiksi kaupungeissa, liikenteen solmukohdissa ja yleisötapahtumissa. Ensimmäiset koko taajuusalueen kattavat päätelaiteet tulevat markkinoille mahdollisesti vuonna 2020.

Taajuuksien huutokauppaaminen edellyttää valtioneuvoston taajuusasetuksen muuttamista, taajuusaluetta koskevan valtioneuvoston huutokauppa-asetuksen antamista sekä verkkotoimilupien myöntämistä edellä mainittujen säädösten mukaisesti Liikenne- ja viestintäviraston järjestämässä huutokauppamenettelyssä.

Tiivistelmä

Toimiluvat valtakunnalliseen toimiluvanvaraiseen käyttöön huutokaupattaisiin kesällä 2020. Taajuusalue on tunnistettu Euroopassa keskeiseksi 5G –verkkojen rakentumisen kannalta. Taajuusalueen käyttöönotto kasvattaisi tiedonsiirtokapasiteettia ja -nopeuksia sekä lyhentäisi yhteysviiveitä.

Lähtökohdat

Liikenne- ja viestintäministeriön Digitaalisen infrastruktuurin strategian mukaan 26 GHz taajuusalue otetaan käyttöön vuonna 2020.